Każde przetwarzanie danych osobowych powinno następować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych złożonym przez podmiot, którego dane osobowe będą przetwarzane. Ostatnimi czasy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozważał kwestię informowania osób trzecich o fakcie zakończenia współpracy z danym pracownikiem.

W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Mianowicie, chodzi o przekazaną informację (przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodnie z treścią której pracodawca informuje pozostałych pracowników lub swoich kontrahentów o tym, że dana osoba nie będzie świadczyła na jego rzecz stosunku pracy z uwagi np. na skutek jego rezygnację z pracy.

 

Wskazana wiadomość co do zasady ma na celu wskazanie nowej osoby do kontaktu lub uwzględnienie tej okoliczności w bieżących sprawach.

 

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spółka ma prawnie uzasadniony interes do tego aby powiadomić współpracowników byłego pracownika lub osoby która jest na wypowiedzeniu o jego odejściu z pracy. Jedną z podstaw uargumentowania ww. stanowiska jest choćby potrzeba przeorganizowania pracy, co znajduje podstawę w przepisach Kodeksu pracy, zgodnie z treścią których jedna z podstawowych kompetencji pracodawcy jest organizowanie i kierowanie pracy pracowników. Ponadto, przepis art. 221 ustawy Kodeks cywilny wylicza dane osobowe których ujawnienia może żądać pracodawca od pracownika.

 

Powyższe nie ma jednak zastosowania do poinformowania o takiej okoliczności na przykład klienta. Jest tak gdyż udostępnianie danych osobowych pracownika osobom trzecim, które nie są pracownikami spółki stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych.

 

Na sam koniec podkreślenia wymaga, że wskazane konsekwencje można ponieść zarówno w przypadku celowego poinformowania klientów o zakończeniu współpracy z danym pracownikiem, jak i gdy do takiej sytuacji doszło zupełnie omyłkowo.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

 

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.