Ważne zmiany w prawie pracy dotyczące kontrolowania trzeźwości pracowników

Ważne zmiany w prawie pracy dotyczące kontrolowania trzeźwości pracowników

22nd cze 2022 Możliwość komentowania Ważne zmiany w prawie pracy dotyczące kontrolowania trzeźwości pracowników została wyłączona

Do Sejmu wpłynął właśnie projekt ustawy (numer druku 2335), która ma umożliwić pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, potrzeba wprowadzenia zmian wynika z konieczności wyjścia naprzeciw uzasadnionym potrzebom pracowników i pracodawców.   UWAGA! Niniejszy tekst powstał na etapie prac prawodawczych i opisuje stan według dostępnego projektu i informacji z daty publikacji artykułu. Ostateczna wersja przepisów może jednak różnić się. Zawsze po wejściu w życie ostatecznej wersji przepisów, jeżeli zaszły istotne zmiany, staramy się jeszcze raz opisać temat. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki na głównej […]

Czytaj więcej ›
Nowe wyłączenie blokowe VBER od 1 czerwca. Część 2: Nowe zasady konkurencji w sprzedaży internetowej

Nowe wyłączenie blokowe VBER od 1 czerwca. Część 2: Nowe zasady konkurencji w sprzedaży internetowej

21st cze 2022 Możliwość komentowania Nowe wyłączenie blokowe VBER od 1 czerwca. Część 2: Nowe zasady konkurencji w sprzedaży internetowej została wyłączona
Nowe rozporządzenia nr 2022/720 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Vertical Block Exemption Regulation „VBER”) obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku, rozporządzenie to ma wpływ na dystrybucje internetową do której przenosi się powoli również rynek motoryzacyjny.    Tekst jest kontynuacją wcześniej opublikowanej części pierwszej. Autorem tekstu jest Ewa Weinar, radca prawny, kancelaria prawna Wołoszański i Wspólnicy. Nowe regulacje prawne mają na celu m.in. udoskonalić zasady dotyczące wyłączeń określonych kategorii porozumień spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Regulacje odnoszą się także do kwestii e-commerce i platform internetowych jako [...] Czytaj więcej ›
Nowe VBER – szkolenie “Rewolucja na rynku dealerskim? Nowe GVO od 1 czerwca”

Nowe VBER – szkolenie “Rewolucja na rynku dealerskim? Nowe GVO od 1 czerwca”

6th cze 2022 Możliwość komentowania Nowe VBER – szkolenie “Rewolucja na rynku dealerskim? Nowe GVO od 1 czerwca” została wyłączona

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie VBER. To drugi (po MVBER) najważniejszy dokument prawny dla rynku dealerskiego w Unii Europejskiej i w ogóle rynku dystrybucji, ponieważ dotyczy on umów dystrybucyjnych dla wszystkich branż. Opublikowano także tekst „Wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych” czyli dokumentu uzupełniającego rozporządzenie i stanowiącego wyjaśnienie najważniejszych kwestii.   Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w formule on-line.

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – maj 2022 roku

Kampanie przywoławcze – maj 2022 roku

6th cze 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – maj 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›
Od 28 maja 2022 roku powinny obowiązywać przepisy wdrażające Dyrektywę Omnibus. Na razie jednak jeszcze nie u nas

Od 28 maja 2022 roku powinny obowiązywać przepisy wdrażające Dyrektywę Omnibus. Na razie jednak jeszcze nie u nas

2nd cze 2022 Możliwość komentowania Od 28 maja 2022 roku powinny obowiązywać przepisy wdrażające Dyrektywę Omnibus. Na razie jednak jeszcze nie u nas została wyłączona

28 maja 2022 roku to ważna data w prawie konsumenckim. Od tego dnia w państwach członkowskich UE powinny obowiązywać przepisy wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz.Urz.UE.L 2019 Nr 328, str. 7). Chodzi o tak zwaną Dyrektywę Omnibus.   Nasz kraj podszedł jednak dosyć swobodnie do obowiązku wdrożenia dyrektywy. Na razie pojawił się projekt przepisów mających na celu jej implementację jedynie częściową w zakresie wdrożenia dyrektywy […]

Czytaj więcej ›
Rewolucja w przepisach GVO

Rewolucja w przepisach GVO

2nd cze 2022 Możliwość komentowania Rewolucja w przepisach GVO została wyłączona

O zmianach w przepisach GVO, formach dystrybucji samochodów z Mecenasem Pawłem Tuzinkiem, Prezesem Związku Dealerów Samochodów rozmawia Marcin Budziewski

Czytaj więcej ›
Jak zmieniły się w Polsce zasady poboru WHT? Dla jakich płatności obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. mechanizm „pay and refund”?

Jak zmieniły się w Polsce zasady poboru WHT? Dla jakich płatności obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. mechanizm „pay and refund”?

2nd cze 2022 Możliwość komentowania Jak zmieniły się w Polsce zasady poboru WHT? Dla jakich płatności obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. mechanizm „pay and refund”? została wyłączona
Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce obowiązują nowe zasady poboru podatku u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax) polegające na stosowaniu mechanizmu „pay and refund”. Mechanizm ten został  wprowadzony do przepisów już w 2019 r., jednak jego stosowanie było wielokrotnie odraczane aż do końca 2021 r.   Celem przypomnienia, opodatkowaniu WHT w Polsce podlegają tzw. należności transgraniczne, wypłacane podmiotom zagranicznym z różnych tytułów, jak m.in. z dywidend (stawka 19%), licencji, odsetek, oraz niektórych usług niematerialnych (stawka 20%). Dotychczas płatnik mógł nie pobierać podatku WHT od ww. wypłat, albo stosować stawkę z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli zostały spełnione [...] Czytaj więcej ›
Czy pracodawca ma prawo do poinformowania kontrahentów o odejściu z pracy pracownika?

Czy pracodawca ma prawo do poinformowania kontrahentów o odejściu z pracy pracownika?

2nd cze 2022 Możliwość komentowania Czy pracodawca ma prawo do poinformowania kontrahentów o odejściu z pracy pracownika? została wyłączona
Każde przetwarzanie danych osobowych powinno następować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych złożonym przez podmiot, którego dane osobowe będą przetwarzane. Ostatnimi czasy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozważał kwestię informowania osób trzecich o fakcie zakończenia współpracy z danym pracownikiem. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Mianowicie, chodzi o przekazaną informację (przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodnie z [...] Czytaj więcej ›