Odbyło się już szóste z kolei spotkanie przedstawicieli działów prawnych firm motoryzacyjnych oraz kancelarii zajmujących się prawem motoryzacyjnym oraz szeroko rozumianym automotive. W trakcie szkolenia swoje tematy przedstawili Paweł Tuzinek – radca prawny, prezes Związku Dealerów Samochodów, radca prawny Marta Rabe-Kozłowska z Turcza Kancelaria Radców Prawnych oraz adwokat Adrian Andrychowski z JDP Drapała & Partners.

 

VI Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego zorganizowane w Airport Hotel w Warszawie, pozwoliło zapoznać się z najnowszymi tematami ponad 30 prawnikom, jak również osobom będącym bezpośrednio związanych z branżą motoryzacyjną. Podjęte zostały niezwykle istotne dla wszystkich zainteresowanych rynkiem automotive tematy dotyczące rozporządzeń VBER/MVBER, zmian w prawie pracy dla automotive oraz ostatnich zmian w procedurze cywilnej

Poza częścią merytoryczną nie zabrakło szczególnie ważnego czasu na rozmowy kuluarowe przy kawie oraz w luźnej atmosferze lunchu. Wszystkie tematy podjęte w trakcie wydarzenia wzbudziły szerokie zainteresowanie osób biorących udział, w związku z czym już planowane jest zorganizowanie kolejnych, osobnych wydarzeń poświęconych poszczególnym zagadnieniom.

 

Dodatkowo po spotkaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, w trakcie którego zostało m.in. udzielone absolutorium dotychczasowemu składowi zarządu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu.

 

Wszystkie prezentacje z VI Seminarium Szkoleniowego są udostępnione w strefie członkowskiej.