Resort Finansów prowadzi właśnie konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień zmienianych od 1 stycznia przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników.

Jak wskazuje Ministerstwo, konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i podmiotów biorących w nich udział w odniesieniu do istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności.

Konsultacje są istotne zwłaszcza z punktu widzenia prawników i kancelarii obsługujących firmy posiadające floty – dealerów oraz firmy z branży RAC i CFM.

Co istotne, konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a zapytania można składać drogą mailową na adres: samochody.konsultacje@mf.gov.pl.

Termin zgłaszania zapytań upływa 21 grudnia 2018 roku.

Ze szczegółami konsultacji można się zapoznać w tym miejscu.