Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W lipcu 2023 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

1 sierpnia 2023 roku

Samochody marki Suzuki Across

 

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki Across, wyprodukowanych w Japonii, wewnętrzne elementy składowe modułu sterującego przetwornicy prądu stałego mogą powodować wewnętrzne zwarcie skutkujące niewłaściwym przepływem prądu między akumulatorem kwasowym i akumulatorem HV. Może to prowadzić do przegrzewania przetwornicy i jej uszkodzenia termicznego oraz pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 55 pojazdów.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu wymiany przetwornicy prądu stałego.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki KIA, modele: Sportage, Sportage HEV i Niro HEV

 

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA, modele: Sportage, kod modelowy NQ5, model roku (MY 22 oraz MY 23), Sportage HEV, kod modelowy NQ5 HEV, model roku (MY 22 oraz MY 23) i Niro HEV, kod modelowy SG2 HEV, model roku (MY 23), oprogramowanie zestawu wskaźników pod wpływem zakłóceń elektrycznych spowodowanych normalną niestabilnością napięcia podczas uruchamiania pojazdu może wywołać błędy uruchamiania zestawu wskaźników, co może spowodować, że zestaw wskaźników blokuje się (zestaw pozostaje czarny).

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 2 386 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Mercedes G-class

 

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes G-class (BR 461), wyprodukowanych w Niemczech od 26.02.2007 r. do 06.02.2023 r. smarowanie łożyska wałka wejściowego przekładni głównej tylnej osi może nie być zgodne ze specyfikacjami. W rezultacie łożysko może się przegrzać i zablokować, a tym samym spowodować utratę napędu pojazdu, może też dojść do zablokowania tylnych kół i utraty sterowności pojazdu, co zwiększa ryzyko wypadku. Ponadto może dojść do wycieku oleju przekładniowego i/lub przedostania się komponentów na drogę, stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 28 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności naprawczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Nissan Leaf

 

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Leaf (ZE1) wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii od 17.12.2017 r. do 30.05.2023 r. po wyłączeniu funkcji tempomatu istnieje możliwość niezamierzonego przyspieszenia. Uruchomienie hamulców spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 067 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu przeprogramowania moduł VCM.

Informacji związanych z kampanią udziela NISSAN SALES CEE Kft. Sp z o.o. Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa; tel.: 801 647 726).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Land Rover, modele: Range Rover i Range Rover Sport

 

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover, modele: Range Rover i Range Rover Sport, rok produkcji 2023, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, może dojść do awarii jednego lub obu reflektorów po uruchomieniu lub wyłączeniu pojazdu bez przywrócenia ich działania w kolejnych cyklach zapłonu. W takim przypadku zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej wyświetli komunikat ostrzegawczy „Wykryto usterkę reflektora”. Awaria zespołu reflektora spowoduje utratę funkcji reflektora (świateł mijania, drogowych, pozycyjnych, dziennych i kierunkowskazów), co zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 98 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej akcji przywoławczej i konieczności skontaktowania się z serwisem w celu aktualizacji oprogramowania modułów HCM i HCMB sterujących reflektorami w pojeździe.

Informacji związanych z kampanią udziela Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (adres: Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, tel.: 22 388 89 00).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Porsche Panamera (97A, 97B, 97C)

 

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Porsche Panamera (97A, 97B, 97C), wyprodukowanych w Niemczech, do sterownika dodatkowej pompy układu klimatyzacji może dostać się wilgoć, powodując nieprawidłowe działanie układu regulacji temperatury w kabinie pasażerskiej oraz działanie funkcji ogrzewania z użyciem ciepła resztkowego silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 788 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu zastąpienia dodatkowej pompy inną (od innego dostawcy) z udoskonalonym uszczelnieniem.

Informacji związanych z kampanią udziela Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań; tel.: 61 650 35 54).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Toyota, modele: Yaris oraz Yaris Cross

 

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota, modele: Yaris, wyprodukowanych we Francji od 13.06. do 21.06.2023 r. oraz Yaris Cross, wyprodukowanych we Francji od 13.06. do 23.06.2023 r., nakrętki w przednich prawych oraz w tylnych kołach nie zostały prawidłowo dokręcone, co może skutkować ich poluzowaniem i odłączeniem się podczas jazdy, co grozi utratą kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 26 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu sprawdzenia oraz dokręcenia nakrętek kół w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Toyota RAV4 PHEV oraz LEXUS NX450h+

 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota RAV4 PHEV, wyprodukowanych w Japonii od 26.11.2019 r. do 26.05.2022 r. oraz LEXUS NX450h+, wyprodukowanych w Japonii od 16.04.2021 r. do 06.06.2022 r., układ hybrydowy typu plug-in wyposażony jest w przetwornik DC-DC, który obniża wartość napięcia pochodzącego z akumulatora wysokonapięciowego pojazdu hybrydowego (HV) w celu ładowania akumulatora 12V. W przetworniku DC-DC znajduje się moduł prostownika prądu, który jest zainstalowany na płytce drukowanej. Niektóre z tych modułów mogły zostać uszkodzone podczas produkcji przez poddostawcę i mogą ulec awarii. Ze względu na konstrukcję modułu, jeśli ulegnie on awarii, nie powstanie przerwa w obwodzie elektrycznym a zamiast tego może wystąpić zwarcie w układzie. W takiej sytuacji prąd z akumulatora 12V będzie przepływał przez moduł generując ciepło, zwiększając ryzyko pożaru.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 902 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany przetwornika DC-DC.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Mercedes Sprinter (Typ 907/910)

 

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter (Typ 907/910), wyprodukowanych w Niemczech, układ bezpiecznika wewnętrznej dmuchawy może nie spełniać wymagań dotyczących ciągłej eksploatacji z najwyższym stopniem dmuchawy. Pod wpływem pewnych czynników, takich jak temperatura otoczenia/przestrzeni konstrukcyjnej oraz zachowania użytkownika z czasem na stykach bezpiecznika może dojść do podwyższenia temperatury, co może skutkować pożarem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 7 605 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności naprawczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Honda CIVIC Hybrid

 

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda CIVIC Hybrid, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od 10.2021 r. do 03.2023 r. w Japonii, z powodu błędu oprogramowania sterownika silnika występuje nieprawidłowe odczytywanie sygnałów silnika podczas przełączania trybu jazdy ze spalinowego na elektryczny co prowadzi do niezgodności z przepisami.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 384 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Nissan Navara

 

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Navara (D23) 2.3 dCi EU6b wyprodukowanych w Hiszpanii od 18.05.2016 r. do 10.05.2019 r. niezgodna jest maksymalna docelowa wydajność trybu dozowania online (OLDG) SCR (Selective Catalytic Reduction).

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 012 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją, w celu aktualizacji oprogramowania ADCM (AdBlue Dosing Control Module).

Informacji związanych z kampanią udziela NISSAN SALES CEE Kft. Sp z o.o. Oddział w Polsce (adres: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa; tel.: 801 647 726).

 

Więcej informacji >>>


 

Samochody marki Fiat Panda

 

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Fiat Panda, mogły zostać wyposażone w boczne/zabezpieczające głowę poduszki powietrzne, w których czujnik zderzenia bocznego nie jest prawidłowo podłączony. Może to skutkować brakiem napełnienia się poduszki powietrznej w przypadku zderzenia bocznego.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 166 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia prawidłowości montażu/podłączenia czujnika zderzenia bocznego.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

 

Więcej informacji >>>


 

Motocykle marki BMW

 

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki BMW, modele: R 1250 GS (K50 12, 0M01/0M03), R 1250 GS ADVENTURE (K51 11, 0M11/0M13), R 1250 RT (K52 11, 0L01/0L03), R 1250 R (K53 12, 0M71/0M73) i R 1250 RS (K54 12, 0M81/0M83), wyprodukowanych w Niemczech, może występować nieszczelność w obszarze czujnika ciśnienia paliwa, skutkująca wyciekiem nieznacznej ilości paliwa.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 65 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami motocykli objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 800 269 269, 885 269 269, e-mail: info.bmw.pl@bmw.com).

 

Więcej informacji >>>


Motocykle marki Yamaha XTZ690D Tenere 700

 

Przedsiębiorca Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Yamaha XTZ690D Tenere 700 wyprodukowanych we Francji, może dojść do uszkodzenia przełącznika kierunkowskazów, spowodowanego opaską zaciskową na wiązce przewodów kierownicy.

Kampanią naprawczą objętych jest 36 motocykli.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią pojazdów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce (adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa; tel.: 22 571 40 87).

 

Więcej informacji >>>

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,