Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W marcu 2023 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

2 marca 2023 roku

Samochody marki Mercedes Typ 203.7 (CL Coupe)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ 203.7 (CL Coupe), wyprodukowanych od 20.10.2000 r. do 23.12.2010 r., mocowanie klejone pomiędzy szklaną pokrywą a ramą dachu przesuwnego może być nieodpowiednie i siła wiązania połączenia klejonego może się stopniowo zmniejszać. Może to skutkować oderwaniem się szklanej pokrywy od pojazdu, zwiększając ryzyko wypadku i/lub obrażeń innych uczestników ruchu drogowego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 104 pojazdy.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu wymiany dachu przesuwnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mercedes Typ EQE (295)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ EQE (295), wyprodukowanych od 24.03. do 02.08.2022 r., w razie wypadku związanego z aktywacją nadokiennej poduszki powietrznej, poduszka powietrzna w obszarze górnej części okładziny słupka B może nie zadziałać zgodnie z przeznaczeniem. Może dojść również do poluzowania okładziny słupka B i przedostania się jej do wnętrza pojazdu. W związku z tym ryzyko odniesienia obrażeń przez pasażerów może być zwiększone.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 119 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia okładziny słupka B i, w razie potrzeby, jej wymiany.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mercedes, modele: ML/GL/GLE/GLS (BR 166), GLE Coupé (BR 292), CLS (BR 218), GLC (BR 253), GLE Coupé (BR 292), GLK (BR 204), Klasa C (BR 205), Klasa E (BR 212, 213), Klasa E Cabriolet/Coupé (BR 207, 238), Klasa S (BR 222) i Klasa S Coupé/Cabriolet (BR 217)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, modele: ML/GL/GLE/GLS (BR 166), GLE Coupé (BR 292), CLS (BR 218), GLC (BR 253), GLE Coupé (BR 292), GLK (BR 204) Klasa C (BR 205), Klasa E (BR 212, 213), Klasa E Cabriolet/Coupé (BR 207, 238), Klasa S (BR 222) i Klasa S Coupé/Cabriolet (BR 217), wyprodukowanych od 14.04.2010 r. do  12.04.2017 r., aluminiowe śruby przekładni kierowniczej mogły ulec korozji pod wpływem wody rozpylonej w połączeniu ze wyjątkowymi warunkami na drodze, takimi jak szczególnie agresywne środki do usuwania lodu (sól drogowa). Zaawansowana korozja może ograniczać trwałość śrub i skutkować ich pęknięciem. W przypadku pęknięcia wszystkich trzech śrub mocujących, Power-Pack mógłby odłączyć się od przekładni kierowniczej, skutkując awarią wspomagania układu kierowniczego, co zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 16 621 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu wymiany śrub przekładni kierowniczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mercedes, Klasy C (BR 203), CLK (BR 209), Klasy E (BR 211) i CLS (BR 219) oraz Typ 203 (CLS)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, Klasy C (BR 203), CLK (BR 209), Klasy E (BR 211) i CLS (BR 219), wyprodukowanych od 24.01.2000 r. – 23.12.2010 r. oraz Typ 203 (CLS), wyprodukowanych od 20.10.2000 r. – 23.12.2010 r., mocowanie klejone pomiędzy szklaną pokrywą a ramą dachu przesuwnego może być nieodpowiednie i siła wiązania połączenia klejonego może się stopniowo zmniejszać. Może to skutkować oderwaniem się szklanej pokrywy od pojazdu, zwiększając ryzyko wypadku i/lub obrażeń innych uczestników ruchu drogowego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 2 227 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu sprawdzenia mocowania klejonego szklanej pokrywy i, w razie potrzeby, wymiany dachu przesuwnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. 22 354 40 01.

Więcej informacji >>>


Samochody marki BMW Seria 7 (G70)

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 7 (G70), wyprodukowanych w Niemczech, poduszki pasażera mogą nie zostać wyzwolone podczas zdarzenia. W tym przypadku zostanie zapalona kontrolka poduszek i zostanie wyświetlony komunikat „nie korzystać z fotela pasażera”.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 68 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu zaprogramowania sterownika modułu foteli.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

Więcej informacji >>>

8 marca 2023 roku

Samochody marki Suzuki Across

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki Across, wyprodukowanych w Japonii, mogą wystąpić wahania napięcia w układzie ładowania akumulatora litowo-jonowego, co może spowodować zaświecenie kontrolki ostrzegawczej na zestawie wskaźników, a układ ładowania może przestać działać.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 49 pojazdów.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu modyfikacji oprogramowania pojazdu.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

Więcej informacji >>>


Motocykle marki Suzuki GSX1300RM2 “HAYABUSA”

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki GSX1300RM2 „HAYABUSA”, wyprodukowanych w Japonii, może wystąpić niewłaściwy przepływ płynu hamulcowego oraz zaburzenie jego ciśnienia roboczego w układzie hamulcowym, co może objawiać się nadmiernym luzem dźwigni hamulca przedniego i prowadzić do wydłużenia drogi hamowania.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 77 pojazdów.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli pojazdów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu wymiany korpusu pompy hamulcowej hamulca przedniego wraz z jego elementami wewnętrznymi.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

Więcej informacji >>>

17 marca 2023 roku

Motocykle marki Triumph, modele: Bonneville T120 i Bonneville T120 Black

Przedsiębiorca ALMOT Mikołaj Sibora Sp.k. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Triumph, modele: Bonneville T120 i Bonneville T120 Black, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, może dojść do  oderwania lewej przedniej tarczy hamulcowej od zespołu przedniego koła. Tarcza zostanie przytrzymana przez korpus zacisku hamulcowego. Może to powodować rozproszenie uwagi kierowcy i zmniejszać skuteczność hamowania.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 75 pojazdów.

 

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele motocykli zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i poproszeni o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą w celu wymiany amortyzatora tarczy hamulcowej, który znajduje się między kołem a lewą tarczą hamulcową. Dodatkowo wymienione zostanie 5 szt. śrub mocujących tarczę do koła.

Informacji związanych z kampanią udziela ALMOT Mikołaj Sibora Sp.k. (adres: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie; tel.: 52 35 17 669, e-mail: info@almot.com.pl).

Więcej informacji >>>

22 marca 2023 roku

Samochody marki KIA Sorento PHEV (MQ4 PHEV)

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento PHEV (MQ4 PHEV) wyprodukowane w Korei Południowej od 11 kwietnia do 10 maja 2022 r., może dojść do wycieku paliwa, zwiększając ryzyko pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 6 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu wymiany zbiornika paliwa.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

Więcej informacji >>>

24 marca 2023 roku

Motocykle marki Yamaha Tricity 300

Przedsiębiorca Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Yamaha Tricity 300 wyprodukowanych w Tajlandii, może dojść do opóźnionego zwolnienia blokady systemu Standing Assist.

Kampanią naprawczą objętych jest 117 motocykli.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią pojazdów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce (adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa; tel.: 22 571 40 87).

Więcej informacji >>>

29 marca 2023 roku

Samochody marki Hyundai KONA

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai KONA wyprodukowanych w Korei Południowej od 21 grudnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r., może być zamontowana klamra pasa bezpieczeństwa siedzenia tylnego o niewłaściwej specyfikacji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 50 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu sprawdzenia klamry pasa bezpieczeństwa siedzenia tylnego i, jeżeli to konieczne, wymiany na prawidłową.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Hyundai KONA oraz i40

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele: KONA (wyprodukowanych w Korei Południowej od 14 grudnia 2018 r. do 21 czerwca 2020 r.) oraz i40 (wyprodukowanych w Korei Południowej od 20 grudnia 2018 r. do 30 maja 2019 r.), może wystąpić niedrożność filtra siatkowego kanału olejowego pompy podciśnienia, współpracującej z pompą wtryskową. Użytkownik może odczuć zwiększony opór pedału hamulca, zanim włączy się lampka ostrzegawcza.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 190 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu demontażu filtra siatkowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Hyundai Santa Fe PHEV

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Santa Fe PHEV wyprodukowanych w Korei Południowej od 11 kwietnia do 23 czerwca 2022 r., może dojść do wycieku paliwa z powodu niewłaściwego uformowania zbiornika paliwa.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 6 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu sprawdzenia ewentualnej wymiany zbiornika paliwa.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

Więcej informacji >>>


Motocykle marki Yamaha XTZ690D Tenere 700

Przedsiębiorca Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Yamaha  XTZ690D Tenere 700 wyprodukowanych we Francji, może dojść do wycieku paliwa spod zaworu elektromagnetycznego prawego zbiornika paliwa.

Kampanią naprawczą objętych jest 47 motocykli.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią pojazdów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce (adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa; tel.: 22 571 40 87).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Honda, modele: CIVIC oraz CIVIC Type-R

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele: CIVIC oraz CIVIC Type-R, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od lipca do października 2022 r. w Japonii, element ramy siedziska kierowcy z powodu wadliwego spawu, przy zbyt dużym i ciągłym obciążeniu może pęknąć i prowadzić do grzechotania elementu. W przypadku kolizji pęknięcie spoiny może uniemożliwić przytrzymanie i ochronę kierowcy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 112 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

Więcej informacji >>>


Motocykle marki BMW, modele: S 1000 R, S 1000 XR i S 1000 XR

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki BMW, modele: S 1000 R (K63, 0E51/0E53/0E54), S 1000 XR (K69, 0E41) i S 1000 XR (K69, 0E43), wyprodukowanych w Niemczech, użytkownik ma do dyspozycji konfigurowalny tryb jazdy DYNAMIC PRO. W stanie fabrycznym funkcja wykrywania uniesienia przedniego koła (Wheelie) jest zdezaktywowana („0 = no support“). Klient może dopasować ten parametr w różnych stopniach. Po aktualizacji oprogramowania ustawienia klienta w trybie jazdy DYNAMIC PRO są przestawiane z powrotem do ustawień fabrycznych. Klient nie jest automatycznie informowany o tej zmianie, co zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 73 pojazdy.

 

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami motocykli objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

Więcej informacji >>>


Motocykle marki BMW, modele: S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 R i S 1000 XR

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki BMW, modele: S 1000 RR (K67), M 1000 RR (K66), S 1000 R (K63) i S 1000 XR (K69), wyprodukowanych w Niemczech, połączenie śrubowe pokrywy sprzęgła może się poluzować, co może doprowadzić do utraty naprężenia w połączeniu śrubowym i skutkować wyciekiem oleju.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 93 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami motocykli objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany złącza śrubowego pokrywy sprzęgła.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Mercedes, modele: Sprinter Typ 906 oraz Vito/Viano Typ 639

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, modele: Sprinter Typ 906, wyprodukowanych w Niemczech, oraz Vito/Viano Typ 639, wyprodukowanych w Hiszpanii, określone warunki klimatyczne mogą z czasem spowodować zmianę właściwości chemicznych gazu pędnego w generatorze gazu niektórych poduszek powietrznych firmy Takata. W razie wypadku z udziałem poduszki powietrznej kierowcy zmiana ta może spowodować pęknięcie generatora gazu, na skutek wysokiego ciśnienia wewnętrznego. W takiej sytuacji poduszka powietrzna utraciłaby funkcję zabezpieczającą, a oddzielające się części generatora gazowego mogłyby doprowadzić do urazu pasażerów.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 10 987 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności naprawczych.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Więcej informacji >>>

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,