Z dniem 20 maja 2021 r. hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego zostały w Polsce prawnie uregulowane na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza regulacja w Polsce, która wprowadza definicję hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego oraz kompleksowo reguluje kwestię ich używania w polskich miastach. Ustawa jest również odpowiedzią na dotychczasowe niejasności związane z korzystaniem z tych urządzeń. Wprowadzane zmiany dały początek dialogowi pomiędzy władzami polskich miast a operatorami firm oferujących ww. urządzenia.

Artykuł został przygotowany przez kancelarię prawną JDP.

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Nowe obowiązki użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego:

  • dozwolona maksymalna prędkość w przypadku hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego wynosi 20 km/h,
  • korzystanie z tych urządzeń jest dozwolone wyłącznie na ścieżkach rowerowych oraz w drodze wyjątku na chodnikach; jazda na ulicy jest dozwolona w strefie zamieszkania,
  • minimalny wiek uprawniający do korzystania z tych pojazdów wynosi 10 lat, natomiast osoby poniżej tego wieku mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego tylko w strefach zamieszkania oraz pod nadzorem osoby dorosłej,
  • hulajnogi elektryczne muszą zostać zaparkowane w wyznaczonych miejscach, a w razie braku takich miejsc, równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika,
  • za nieprawidłowe parkowanie grozi kara pieniężna za usunięcie urządzenia z drogi oraz jego przechowywanie, w kwocie do 123 zł za odholowanie pojazdu oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania,
  • osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy,
  • nowe regulacje zabraniają także jazdy w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia innych osób, zwierząt i jakiegokolwiek ładunku, ciągnięcia lub holowania innych pojazdów za pomocą hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego.

 

Ponadto trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego szczegółowe warunki techniczne dla pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Planowana data wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2022 r. Hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego wprowadzone na rynek po tej dacie będą musiały spełniać wymogi techniczne określone w projektowanym rozporządzeniu.

Mając na uwadze nowe obowiązki, miasta intensywnie pracują nad wyznaczeniem stref parkowania dla hulajnóg oraz wypracowaniem porozumienia z operatorami hulajnóg elektrycznych.

marcin-chomiuk

dr Marcin Chomiuk, radca prawny

e-mail: marcin.chomiuk@jdp-law.pl 

 

Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących przedsiębiorców z branży automotive, produkcyjnej oraz nowoczesnych technologii. W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami. Prowadzi doradztwo strategiczne i kontraktowe dla przedsiębiorców działających w branżach nowoczesnych technologii oraz przy wdrażaniu Industry 4.0. Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług. W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.

magdalena-bartnik

Magdalena Bartnik, adwokat

e-mail: magdalena.bartnik@jdp-law.pl

 

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Zajmuje się projektami transakcyjnymi, fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint ventures, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną oraz kontraktową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na gruncie prawa cywilnego oraz handlowego, jak i w zakresie corporate governance oraz compliance. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym związanym z przejściem zakładu pracy, regulowaniem stosunku pracy z członkami zarządu, umowami o zakazie konkurencji oraz kontraktami managerskimi. Doradza spółkom z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, handlowej oraz nieruchomości.