18 kwietnia 2020 weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695). Zawiera ona kilka rozwiązań istotnych dla branży motoryzacyjnej, w tym przedłużenie kilku terminów przewidzianych w Prawie o ruchu drogowym.

 

Przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu i wydanych tablic rejestracyjnych

 

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji pojazdu upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (po 14 marca 2020 roku) to ważność czasowej rejestracji, wydanego pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych zostaje przedłużona na terytorium RP do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695).

 

Przedłużenie ważności badań technicznych pojazdów osób przebywających w kwarantannie

 

W przypadku gdy termin badania technicznego pojazdu upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (po 14 marca 2020 roku), a jego właściciel lub posiadacz przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub poddany jest leczeniu z powodu COVID-19 wskazana ważność badania technicznego zostaje przedłużona do 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Podstawa prawna: art. 15zzzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodany na podstawie art. 73 ust. 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695).

 

Przedłużenie ważności prawa jazdy i niezbędnych badań

 

Jeżeli ważność prawa jazdy lub uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (po 14 marca 2020 roku), to ważność tych dokumentów i uprawnień zostaje przedłużona do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Ponadto orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodany na podstawie art. 73 ust. 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), oraz art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).