Rejestracja samochodu i zawiadomienie o jego nabyciu/zbyciu a współwłasność

Rejestracja samochodu i zawiadomienie o jego nabyciu/zbyciu a współwłasność

29th lis 2022 Możliwość komentowania Rejestracja samochodu i zawiadomienie o jego nabyciu/zbyciu a współwłasność została wyłączona

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest szczególnym rodzajem własności, charakteryzującym się jednością przedmiotu własności, wielością podmiotów i niepodzielnością wspólnego prawa. Jego przedmiotem może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość – w tym samochód. Współwłaścicielami pojazdu mogą być także osoby bez prawa jazdy. Współwłasność ma wiele zalet, ale wiąże się także z licznymi dodatkowymi obowiązkami, szczególnie związanymi z formalnościami urzędowymi i obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Czytaj więcej ›
Roszczenia z tytułu umowy najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu umowy najmu pojazdu zastępczego

25th lis 2022 Możliwość komentowania Roszczenia z tytułu umowy najmu pojazdu zastępczego została wyłączonaCzytaj więcej ›
Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów?

21st lis 2022 Możliwość komentowania Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów? została wyłączona

Według dostępnych danych, liczba dłużników alimentacyjnych sięga ponad 300 tysięcy osób, a ich łączne zaległości wynoszą niemal 12 mld zł, a rekordzista winien jest 668 tys. zł. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo z art. 209 Kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a w przypadku narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych kara pozbawienia wolności może wynosić nawet do 2 lat.

Czytaj więcej ›
Czy przedsiębiorca musi zarejestrować i opłacać odbiornik radiowy w leasingowanym samochodzie? Wyrok NSA

Czy przedsiębiorca musi zarejestrować i opłacać odbiornik radiowy w leasingowanym samochodzie? Wyrok NSA

18th lis 2022 Możliwość komentowania Czy przedsiębiorca musi zarejestrować i opłacać odbiornik radiowy w leasingowanym samochodzie? Wyrok NSA została wyłączona
W przypadku wynajmu auta, jeżeli wynajmujący chce by obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu od odbiornika który jest częścią składową samochodu przeszedł na najemcę pojazdu, sam odbiornik musi być przedmiotem odrębnej umowy najmu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2019 roku (sygn. akt II GSK 837/17).   Orzeczenie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego. W trakcie kontroli dotyczącej wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, która była przeprowadzona 21 września 2015 w spółce A. sp. z o.o. w A. ujawniono 49 odbiorników radiofonicznych zamontowanych w samochodach służbowych w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Odbiorniki stanowiły fabryczne wyposażenie samochodów. Ustalono, [...] Czytaj więcej ›
Szara strefa w recyklingu  pojazdów przynosi budżetowi straty w wysokości minimum 500 milionów złotych rocznie

Szara strefa w recyklingu  pojazdów przynosi budżetowi straty w wysokości minimum 500 milionów złotych rocznie

16th lis 2022 Możliwość komentowania Szara strefa w recyklingu  pojazdów przynosi budżetowi straty w wysokości minimum 500 milionów złotych rocznie została wyłączona

Szara strefa w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  występuje w trzech głównych obszarach: demontażu pojazdów poza legalną stacją demontażu, transgranicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych (pojazdów) bez wymaganego zezwolenia, wykorzystywaniu dokumentów pojazdów o znaczącej szkodzie całkowitej do legalizacji pojazdów kradzionych.   Pierwszy obszar to najczęściej demontaż na części zakupionego lub własnego pojazdu. Osoby fizyczne lub firmy, które nie chcą lub nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności zakupują pojazd w celu jego demontażu na części. Po wymontowaniu części nadających się do zaoferowania np. na Allegro, szybkiej sprzedaży pochodzących z demontażu surowców – złom stalowy, złom akumulatorowy, katalizator, złom metali nieżelaznych […]

Czytaj więcej ›
Akcyza od kampera

Akcyza od kampera

16th lis 2022 Możliwość komentowania Akcyza od kampera została wyłączona

Akcyza od kampera, potocznie zwana „podatek od kampera” obowiązuje każdą osobę, która od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku sprowadziła z zagranicy pojazd dostawczy i dokonywała jego modyfikacji w celu przerobienia na kampera. Teoretycznie sprawa jest jasna, praktycznie wywołuje liczne pytania.

Czytaj więcej ›
Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

15th lis 2022 Możliwość komentowania Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została wyłączona
Na samym wstępie należy wyjaśnić co właściwie oznacza „regres”. Najprościej rzecz ujmując jest zwrot wypłaconego świadczenia. W zakresie regresu ubezpieczeniowego wyróżnia się regres typowy i regres nietypowy.   Regres typowy to roszczenie wynikające z art. 828 § 1  Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem  jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Z powyższego wynika, że regres typowy jest kierowany do osoby [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – październik 2022 roku

Kampanie przywoławcze – październik 2022 roku

8th lis 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – październik 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›