Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR) zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej

Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR) zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej

28th lip 2023 Możliwość komentowania Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR) zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej została wyłączona

Rada UE przyjęła Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych, tym samym został zakończony proces legislacyjny w sprawie AFIR. Rozporządzenie zostanie opublikowane najprawdopodobniej jesienią tego roku w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać w pierwszej części 2024 roku (zgodnie z art. 26 Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego publikacji, zaś stosowanie rozpoczyna się 6 miesięcy od dnia wejścia w życie).   Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmian w infrastrukturze do tankowania pojazdów paliwami alternatywnymi. Punkty ładowania TEN-T mają zostać utworzone przynajmniej co 60 km na drogach głównych (dla samochodów osobowych i ciężarowych poniżej 3,5 t – do końca 2025 roku, […]

Czytaj więcej ›
Stosowanie prawa konkurencji a RODO

Stosowanie prawa konkurencji a RODO

26th lip 2023 Możliwość komentowania Stosowanie prawa konkurencji a RODO została wyłączona
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wydał wyrok w sprawie C 252/211 Meta Platforms i in. v. Bundeskartellamt. Orzeczenie TSUE koncentruje się na: i) możliwości stwierdzenia naruszenia przepisów RODO2 przez krajowy organ ochrony konkurencji w ramach prowadzonego postępowania antymonopolowego oraz ii) dopuszczalności stosowania przez Meta Platforms profilowania użytkowników serwisu Facebook mającego miejsce zarówno podczas użytkowania serwisu, jak i podczas korzystania z zewnętrznych stron i aplikacji. — [1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie C‑252/21 [2] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/ 679 - z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – czerwiec 2023 roku

Kampanie przywoławcze – czerwiec 2023 roku

2nd lip 2023 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – czerwiec 2023 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›