29 września 2021 roku odbyło się IV Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2021/2022! Spotkanie odbyło się  w Warszawie w Airport Hotel Okęcie. . W ciągu całego dnia wykładów prelegenci przedstawili swoje tematy przybliżając problematykę wyzwań stojących przed branżą motoryzacyjną. Udział w spotkaniu wzięły zarówno przedstawiciele kancelarii z całej Polski, dealerstw samochodowych oraz branży odszkodowawczej. Spotkanie zostało zakończone Walnym Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

Prelegenci z kancelarii Turcza Kancelaria Radców Prawnych, Martini i Wspólnicy oraz JDP Drapała & Partners przedstawili swoje tematy w trakcie spotkania stacjonarnego, w Warszawie w Airport Hotel Okęcie. Tegoroczne seminarium skupiło się przede wszystkim na bieżących oraz nadchodzących zmianach prawnych dotyczących branży motoryzacyjnej. Nowy Ład, przyszłość samochodów elektrycznych w Polsce, zmiany w prawie dotyczącym rękojmi oraz kwestie związane ze sprzedażą oraz sukcesją przedsiębiorstw to tematy, które skupiły wszystkich zainteresowanych branżą automotive.


Wydarzenie wystartowało o godzinie 10.00 rano. Po krótkim wstępie Prezesa Stowarzyszania, Pawła Tuzinka swój temat przedstawił radca prawny, Marek Turcza. Mecenas w wykładzie zatytułowanym Sprzedaż przedsiębiorstwa, czy przygotowana sukcesja w branży motoryzacyjnej, przedstawił rozwiązania z jakich mogą skorzystać dealerzy chcący przekazać ster we własnych firmach. Jest to temat niezwykle aktualny w dobie coraz aktualniejszego trendu „wymiany pokoleniowej” w polskiej branży motoryzacyjnej. Kolejne wystąpienie dotyczyło rozwijającej się w kraju elektromobilności oraz tego kto i w jaki sposób może skorzystać z rządowego systemu dopłat. Prezentacja pt. Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce – perspektywy rozwoju została przygotowana i omówiona przez Martę Rabe-Kozłowską z Turcza Kancelaria Radców Prawnych.

 

Kolejny wykład został poprowadzony przez przedstawicieli kancelarii Martini i Wspólnicy – radcę prawnego Michała Hryszko oraz doradcę podatkowego Maciej Kordalewskiego. W opracowaniu zatytułowanym Nowy Ład – perspektywa podatkowa. Status prac legislacyjnych oraz najważniejsze planowane zmiany prelegenci przedstawili najnowsze propozycje projektu oraz możliwe skutki płynące z jego wprowadzenia w życie.

 

Ostatni prelegenci z kancelarii JDP Drapała & Partners – adwokat Adam Usiądek oraz dr Marcin Chomiuk przedstawili problematykę kwestii rękojmi oraz „zgodności towaru z umową” podczas wykładu pt. Nadchodzące zmiany w prawie konsumenckim dotyczące rękojmi. Nowe wyzwania dla dystrybutorów w branży motoryzacyjnej.

 

IV Seminarium Szkoleniowe zostało zakończone Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Podczas Walnego Zebrania wybrano Zarząd, w skład którego weszli: radca prawny Paweł Tuzinek, adwokat Paweł Kozłowski i adwokat Maciej Krotoski, tym samym wydłużając dotychczasową kadencję. Została wybrana również Komisja Rewizyjna w składzie: radca prawny Dariusz Brzozowski, radca prawny Małgorzata Miller i radca prawny Marcin Chomiuk.

 

Wszystkie prezentacje z IV Seminarium Szkoleniowego są udostępnione w strefie członkowskiej.


Wykładowcy:

Marek Turcza – radca prawny, Turcza Kancelaria Radców Prawnych

Mecenas swojej karierze zawodowej piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Od 12 lat prowadzi Kancelarię Prawną TURCZA, w której na co dzień zatrudnionych jest blisko 20 adwokatów, radców prawnych i prawników. Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

 

Marta Rabe-Kozłowska – radca prawny, Turcza Kancelaria Radców Prawnych

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych.

 

Michał Hryszko – radca prawny, Martini i Wspólnicy

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w spółce doradztwa podatkowego Taxpoint, w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a także w Enodo Advisors. Odpowiadał za projekty dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych – zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym (w tym podatku u źródła), a także MDR. Uczestnik licznych projektów dotyczących podatków bezpośrednich, M&A, jak również podatku VAT.

 

Maciej Kordalewski – doradca podatkowy, Martini i Wspólnicy

Prawnik, uczestnik Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Współpracował z Zespołem Zarządzania Wiedzą Podatkową w Deloitte, a wcześniej w renomowanej kancelarii komorniczej w Warszawie. W Martini i Wspólnicy zajmuje się szeroko pojętą tematyką motoryzacyjną: autor publikacji z zakresu VAT w Rzeczpospolitej, portalu internetowym Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, miesięczniku „Dealer” oraz w serwisie moto-prawo.pl.

 

Dr Marcin Chomiuk – radca prawny, JDP Drapała & Partners 

Współkieruje praktyką Transakcyjną, Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć. Ekspert w zakresie prawa kontraktów, prawa spółek oraz transakcji handlowych (M&A). Specjalizuje się także w doradztwie procesowym związanym ze sporami korporacyjnymi oraz sporami na tle kontraktów handlowych i dystrybucyjnych. Doradza przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i usługowej, w szczególności z szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej (producenci, dostawcy, importerzy, CFM). W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, a także postępowań sądowych, w tym arbitrażowych z elementem zagranicznym.

 

Adam Usiądek – adwokat, JDP Drapała & Partners 

W swojej dotychczasowej karierze zajmował się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie budowania grup kapitałowych, jak również w zakresie przejmowania innych przedsiębiorstw share deals, asset deals, łącznie z przeprowadzeniem procesu due diligence. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dot. wealth management, w szczególności obejmującego planowanie sukcesji metodami alternatywnymi do spadkobrania, m.in. polegającymi na budowie holdingu.

 


 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i już teraz zapraszamy na kolejną edycję spotkania z cyklu
Mapa Prawna Motoryzacji!