Polacy znowu dostaną po kieszeni: 30.09.2021. Naprawa samochodu po stłuczce – eksperci ostrzegają przed nowymi praktykami ubezpieczycieli

Eksperci rynkowi informują, że po wprowadzeniu przez PZU zmian w sposobie likwidacji szkód OC komunikacyjnych inni ubezpieczyciele idą w ich ślady. Ostrzegają też, że nowy trend zagraża interesom konsumentów, bo naprawa pojazdu według tak sporządzonego kosztorysu może nie doprowadzić go do stanu sprzed kolizji czy wypadku. Może być też wykonywana np. na słabej jakości częściach. A to obniży wartość pojazdu. Chcąc tego uniknąć, poszkodowani będą musieli sami dopłacać do wykonywanych usług.

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – wrzesień 2021 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...]

Czytaj więcej ›
29 września 2021 roku odbyło się IV Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2021/2022!

29 września 2021 roku odbyło się IV Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2021/2022! Spotkanie odbyło się  w Warszawie w Airport Hotel Okęcie. . W ciągu całego dnia wykładów prelegenci przedstawili swoje tematy przybliżając problematykę wyzwań stojących przed branżą motoryzacyjną. Udział w spotkaniu wzięły zarówno przedstawiciele kancelarii z całej Polski, dealerstw samochodowych oraz branży odszkodowawczej. Spotkanie zostało zakończone Walnym Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.   Prelegenci z kancelarii Turcza Kancelaria Radców Prawnych, Martini i Wspólnicy oraz JDP Drapała & Partners przedstawili swoje tematy w trakcie spotkania stacjonarnego, w Warszawie w Airport Hotel Okęcie. Tegoroczne seminarium skupiło się przede [...]

Czytaj więcej ›
Dowód z faktury VAT w postępowaniu gospodarczym

W obrocie gospodarczym, często dochodzi do sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania – nie płaci za dostarczone towary czy też wykonaną usługę. Choć ostrożność wymagałaby podpisywania umowy w formie pisemnej przy każdym większym zamówieniu, realia obrotu często bywają inne i do zawarcia umów dochodzi drogą mailową, czy też ustnie – przez telefon. Jest to szczególnie częste przy stałych kontrahentach. W takich wypadkach często jednym z niewielu dowodów, jeżeli nie jedynym, jest Faktura VAT wystawiana przez dostawcę. Jak zatem wygląda kwestia dochodzenia swoich roszczeń w oparciu o fakturę? W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako [...]

Czytaj więcej ›
Dealerzy protestują przeciwko tzw. podatkowi przychodowemu zawartemu w Polskim Ładzie

W Sejmie trwają pracę nad ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Jednym z rozwiązań, które potencjalnie może grozić rynkowi dealerskiemu jest objęcie nowym minimalnym podatkiem przychodowym podmiotów podlegających CIT, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1% lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że ucierpią wszystkie branże, które nie osiągają określonej rentowności w skali roku, w tym branża dealerska. W związku z powyższym Związek Dealerów Samochodów interweniuje u Ministra Finansów, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszystkich posłów z Komisji Finansów Publicznych. TAX ALERT Minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT W razie dalszych pytań [...]

Czytaj więcej ›
Polscy dealerzy samochodów mówią „nie” Polskiemu Ładowi

Związek Dealerów Samochodów protestuje przeciwko tzw. minimalnemu podatkowi przychodowemu, który ma zostać wprowadzony w ramach flagowego projektu polskiego rządu. Nowy podatek miałby być narzędziem walki z optymalizacją podatkową stosowaną głównie przez wielkie sieci handlowe.

Czytaj więcej ›
Polski Ład zagrożeniem dla branży dealerskiej?

ZDS protestuje przeciwko tzw. minimalnemu podatkowi przychodowemu. W Sejmie trwają pracę nad ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Jednym z rozwiązań, które potencjalnie może grozić rynkowi dealerskiemu jest objęcie nowym minimalnym podatkiem przychodowym podmiotów podlegających CIT

Czytaj więcej ›
Polski Ład zagrożeniem dla branży dealerskiej?

Związek Dealerów Samochodów protestuje przeciwko tzw. minimalnemu podatkowi przychodowemu, który ma być częścią rozwiązań Polskiego Ładu. W Sejmie trwają pracę nad ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Jednym z rozwiązań, które potencjalnie może grozić rynkowi dealerskiemu

Czytaj więcej ›
Nietrzeźwy kierowca straci auto – projekt nowelizacji Kodeksu karnego

16 września br. opublikowano dawno zapowiadany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu Rządowego Centrum Legislacji: UD281). Dość obszerna nowelizacja powstała z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości. Jak wynika z uzasadnienia projektu, zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad zmianami w Kodeksie karnym była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w odniesieniu do czynów godzących w tak podstawowe dobra prawne, jak życie i zdrowie człowieka, wolność, własność itd. W tym celu przewidziano zaostrzenie odpowiedzialności karnej m.in. za przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Od początku projekt budził wiele kontrowersji.   […]

Czytaj więcej ›
Paweł Tuzinek szefem Związku Dealerów Samochodów

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Związku Dealerów Samochodów wybrany został skład nowej Rady Dealerów na kadencję 2021-2025. Podczas późniejszego posiedzenia Rada Dealerów wybrała nowego prezesa Związku, którym został dotychczasowy radca prawny ZDS – Paweł Tuzinek.

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top