16 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr 3813), a 18 października bez poprawek ustawę tę przyjął Senat. Dzięki nowelizacji wysokość tego podatku dla aut hybrydowych została zmniejszona o połowę.

 

Ustawa przewiduje dwie nowe stawki:

 

  • 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:
    • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych
    • stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;
  •  1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej

Nowelizacja ma wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Czyli jeżeli ogłoszenie w Dzienniku Ustaw nastąpi jeszcze w październiku, nowe stawki podatku wejdą w życie od 1 grudnia.

 

Dla stosowania nowych stawek liczyć się będzie moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli powstanie on po wejściu w życie ustawy, zastosowanie będzie mieć nowa stawka.