Należy stale monitorować temat podatku VAT w branży motoryzacyjnej w najbliższym czasie. Chodzi przede wszystkim o decyzję derogacyjną dotyczącą odliczania podatku od aut i wydatków na nie oraz o temat obowiązkowej płatności podzielonej w branży części do samochodów i motocykli. Od 1 stycznia 2020 – to na pewno – czekają nas też kasy fiskalne online.

 

Derogacja podatku VAT, pozwalająca polskiemu rządowi na utrzymanie przepisów o jedynie 50-procentowej możliwości odliczanie podatku VAT od zakupu i użytkowania samochodów została przyznana polskiemu rządowi tylko do końca 2019 roku. Jeśli miałaby być przedłużona rząd musi (podobnie jak w roku 2016) złożyć wniosek do Komisji Europejskiej i przejść całą procedurę derogacyjną. Według informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów przez Związek Dealerów Samochodów Polska złożyła już taki wniosek. Jako że jego rozpatrzenie jest dwuetapowe (najpierw rozpatruje go Komisja Europejska, potem zatwierdza Rada Unii Europejskiej), a „po drodze” są jeszcze wybory do PE, powstaje pytanie czy derogacja i przepisy krajowe zdążą być wprowadzone przez 1 stycznia 2020 roku. Przypomnijmy, że jak Polska starała się o derogację od 2014 roku, to wniosek został złożony już w grudniu 2012 roku, a i tak rząd nie zdołał otrzymać na czas decyzji i przez pierwszy kwartał 2014 roku obowiązywały „kratkowe” zasady odliczenia VAT od aut.

 

Jeśli zaś chodzi o split payment, to kilka tygodni temu Polska uzyskała od Komisji Europejskiej zezwolenie na wprowadzenie obowiązku stosowania podzielonej płatności (decyzja o numerze 5849/19) dla 156 kategorii towarów i usług, w tym dla kilkunastu kategorii dotyczących części do samochodów i motocykli. Związek Dealerów Samochodów wystąpił więc do MF o informację czy i od kiedy obowiązkowa płatność będzie podzielona, ale Ministerstwo odpowiedziało wówczas, że jeszcze nie wie. Z informacji wynikało że ta derogacja będzie obowiązywać do 28 lutego 2022 roku.

W minionym tygodniu głos zabrała jednak minister Teresa Czerwińska, która na Twitterze wskazała, że obowiązkowy split payment będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i z kontekstu tej wypowiedzi wynikało, że będzie on dotyczyć wszystkich 156 kategorii towarów i produktów o których mowa w ww. decyzji, a więc także części do pojazdów i motocykli.

 

Trzecim tematem i to już pewnym są kasy fiskalne online. Na posiedzeniu w dniu 15 marca, poza ustawą o penalizacji fałszowania przebiegu liczników, Sejm przegłosował również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (nr druku 2503). Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online oraz powołać specjalne Centralne Repozytorium Kas.
Kasy online będą miały możliwość automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru / usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, dane z kas mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów.
W obowiązkowym wykorzystywaniu kas online na pierwszy ogień pójdzie branża warsztatowa. Przedsiębiorcy „świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów” będą mogli korzystać ze starych kas tylko do 31 grudnia 2019. Po tej dacie będą zobowiązani wymienić kasę na umożliwiającą połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.