Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.

 

Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru gromadzi przekazywane przez producentów i dystrybutorów powiadomienia (powszechnie nazywane kampaniami przywoławczymi) i publikuje je na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Jeszcze do niedawna publikowane były także numery VIN pojazdów objętych akcją, lecz ze względu na przepisy RODO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do upubliczniania tego typu danych. Ponadto na podstawie baz danych dealerów/ASO producent zawiadamia właścicieli pojazdów o szczegółach potencjalnej usterki i konieczności jak najszybszego udania się do autoryzowanego serwisu w celu wykonania akcji przywoławczej.

 

W lipcu 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

20 lipca 2022 roku

Samochody marki OPEL Grandland X  RM 2018, 2019, 2020

Przedsiębiorca Stellantis Polska  Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki OPEL Grandland X  RM 2018, 2019, 2020, wyprodukowane we Francji, mogły zostać wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF), podatny na potencjalne pęknięcia w wyniku  nieoczekiwanego przegrzania filtra DPF. W przypadku awarii istnieje ryzyko przekroczenia limitu emisji cząstek stałych.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 334 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu aktualizacji kalibracji sterownika silnika w pierwszym etapie kampanii oraz o sprawdzeniu i w razie potrzeby wymiany filtra DPF w drugim etapie kampanii, gdy tylko niezbędne części do jej wykonania będą dostępne.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela Stellantis Polska  Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).

Więcej informacji >>>


Samochody marki OPEL Grandland X  RM 2018, 2019, 2020

Przedsiębiorca Stellantis Polska  Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki OPEL Grandland X  RM 2018, 2019, 2020, wyprodukowane we Francji, mogły zostać wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF), podatny na potencjalne pęknięcia w wyniku  nieoczekiwanego przegrzania filtra DPF. W przypadku awarii istnieje ryzyko przekroczenia limitu emisji cząstek stałych.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 80 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu wymiany filtra DPF.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela Stellantis Polska  Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).

Więcej informacji >>>


Samochody marki OPEL Grandland X  RM 2018, 2019, 2020

Przedsiębiorca Stellantis Polska  Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki OPEL Grandland X  RM 2018, 2019, 2020, wyprodukowane we Francji, mogły zostać wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF), podatny na potencjalne pęknięcia w wyniku  nieoczekiwanego przegrzania filtra DPF. W przypadku awarii istnieje ryzyko przekroczenia limitu emisji cząstek stałych.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 133 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia i w razie potrzeby wymiany filtra DPF.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela Stellantis Polska  Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).

Więcej informacji >>>


Samochody marki Citroën C4 Spacetourer oraz DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C4 Spacetourer oraz DS7 Crossback filtr cząstek stałych (DPF) może być podatny na pęknięcie spowodowane nieoczekiwanym przegrzaniem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 35 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia filtra cząstek stałych i, w razie potrzeby, jego wymiany.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 85).

Więcej informacji >>>


21 lipca 2022 roku

Samochody marki Peugeot, modele: 308, 3008 i 5008

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: 308, 3008 i 5008 filtr cząstek stałych (DPF) może być podatny na pęknięcie spowodowane nieoczekiwanym przegrzaniem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 325 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia filtra cząstek stałych i, w razie potrzeby, jego wymiany.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

Więcej informacji >>>


Samochody marki OPEL, modele: Opel Vivaro C oraz Zafira Life RM 2022

Przedsiębiorca Stellantis Polska  Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Opel Vivaro C oraz Zafira Life RM 2022, wyprodukowanych we Francji, wiązka przewodów wysokiego napięcia może nie być zgodna ze specyfikacją, co może prowadzić do wzrostu temperatury i ewentualnego przepalenia styków wewnątrz złącza i skutkować pożarem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 5 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia i w razie potrzeby wymiany wiązki przewodów wysokiego napięcia.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela Stellantis Polska  Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).

Więcej informacji >>>


Samochody marki OPEL, modele: Opel Vivaro C oraz Zafira Life RM 2021

Przedsiębiorca Stellantis Polska  Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Opel Vivaro C oraz Zafira Life RM 2021, wyprodukowanych we Francji i Anglii, układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) może nie nagrzewać się zgodnie z wymaganiami, co może skutkować awarią systemu kontroli emisji spalin i powodować przekroczenie dopuszczalnych normami wartości emisji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 179 pojazdów

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu wymiany zbiornika roztworu mocznika.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela Stellantis Polska  Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel.: 22 583 00 92).

Więcej informacji >>>


Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

 

Powyższe informacje stanowią powielenie komunikatów umieszczonych na podanej wyżej stronie UOKiK. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i kompletność podanych wyżej informacji, które sugerujemy za każdym razem weryfikować na stronie UOKiK,