Jak informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w specjalnym piśmie skierowanym do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Jana Urbanowicza, w związku ze zbliżającym się terminem oficjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i mając na uwadze bardzo wysokie prawdopodobieństwo tzw. „no deal exit”, powstanie problem ważności europejskiej dokumentacji homologacyjnej dla pojazdów, ich części oraz komponentów i jej uznawania w Wielkiej Brytanii po dniu 29 marca 2019 roku.

Z ostatnich informacji wynika, że w przypadku braku porozumienia co do warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wszystkie dokumenty homologacyjne wydawane w ramach europejskiej ramowej legislacji określone w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów  (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 263, str. 1 z późn. zm.) nie będą uznawane przez Wielką Brytanię. W związku z powyższym, powstanie prawdopodobnie konieczność uzyskania brytyjskiej homologacji krajowej i praktyczna niemożliwość sprzedaży oraz rejestracji w Wielkiej Brytanii pojazdów wyprodukowanych w UE, w tym w Polsce, i posiadających homologację europejską, do czasu pozyskania takiej krajowej homologacji.

 

Jak wskazuje PZPM, nie są znane jeszcze przepisy prawa i procedury, które regulowałby uzyskanie takiej krajowej brytyjskiej homologacji.

Z treścią pisma można zapoznać się w tym miejscu.

 

To nie jedyny problem branży motoryzacyjnej w związku z ewentualnym “twardym” wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Jak informuje prowadzony przez Ministerstwo Finansów serwis podatki.gov.pl, w przypadku takiego „twardego Brexitu”, Wielka Brytania utraci status państwa członkowskiego (będzie miała status państwa trzeciego), a terytorium Wielkiej Brytanii nie będzie już obszarem stanowiącym terytorium UE. W związku z tym przywóz samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE lub wywóz samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii będzie traktowany odpowiednio jako import lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Będzie to skutkowało koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach ustawy – Prawo celne. Szczegółowa informacja znajduje się w tym miejscu.