Problem usuwania DPF jest ciągle nierozwiązany, a przez parlament ciągle nie może przejść przepis expressis verbis penalizujący ten proceder. Okazuje się jednak, że warsztaty prowadzące tego typu działalność mogą ponosić odpowiedzialność prawną.

 

W tym zakresie zastosowanie znajdzie art. 80 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) – Prawo ochrony środowiska. Dotyczy on reklamowania i promowania tego typu działalności. Zgodnie z tym przepisem reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Z kolei zgodnie z art. 80c Prawa ochrony środowiska, organizacje społeczne mogą występować do właściwych organów administracji o zastosowanie środków zmierzających do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi, jeżeli reklama lub inny rodzaj promocji są sprzeczne z art. 80 Poś. Jednocześnie, art. 328 Poś stanowi, że organizacje ekologiczne mogą występować do sądu z roszczeniem o zaprzestanie reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi, jeśli reklama ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne są z art. 80.

 

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna działaniami takimi zajęła się Fundacja Frank Bold. Rozmawiamy z jednym z dwóch największych portali aukcyjnych, nakłaniając do zmiany regulaminu i usuwania takich ofert z sieci. Po tym, jak portale ogłoszeniowe przestały zamieszczać anonse o sprzedaży niespełniających norm pieców na paliwa stałe, udało się znacznie ograniczyć handel kopciuchami. Liczę na to, że tak samo stanie się z usługami dotyczącymi usuwania filtrów DPF. Jeśli to się nie powiedzie, wówczas będziemy występować przeciwko takim portalom na drogę sądową – powiedział dla DGP Miłosz Jakubowski, prawnik z Fundacji Frank Bold. Jak pisze DGP – Fundacja Frank Bold wraz z Dolnośląskim Alarmem Smogowym wygrała już sprawę z jednym z warsztatów samochodowych z Jeleniej Góry, w efekcie czego ten musiał usunąć reklamy swoich usług z internetu. Wyrok, który zapadł w marcu 2020 roku, jest już prawomocny.