Spowolnienie gospodarcze wywołane lockdownem i epidemią potrwa jeszcze przez najbliższe miesiące i będzie zmuszać serwisy samochodowe do poszukiwania nowych źródeł pieniędzy. Jednym z takich źródeł, przez szereg lat przez wiele warsztatów odpuszczanym, są spory z ubezpieczycielami na gruncie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Jak wiemy, towarzystwa ubezpieczeniowe przy wypłacie świadczeń kwestionują wiele aspektów dokonanej naprawy – jej zakres, standard użytych części, koszty roboczogodziny, czy standard lub długość okresu najmu pojazdu zastępczego. W skali całego rynku rocznie są to w sumie dziesiątki milionów złotych. Jak zgodnie twierdzą przedstawiciele warsztatów którzy składają do sądów pozwy przeciwko ubezpieczycielom działanie to jest koniec końców opłacalne, trzeba „tylko” zacząć to robić. Jedną z podstaw sukcesu jest prawidłowo stworzona dokumentacja jeszcze na gruncie likwidacji szkody w samym serwisie.

Dlatego też przygotowaliśmy specjalne szkolenie, które dotyczyć będzie dokumentów na podstawie których warsztat w ogóle może w spór z ubezpieczycielem wejść – cesji lub upoważnienia do odbioru odszkodowania. Szkolenie dedykowane jest serwisom blacharsko-lakierniczym (zarówno autoryzowanym jak i niezależnym) oraz wypożyczalniom pojazdów.

Współorganizatorami szkolenia są Związek Dealerów Samochodów i Polska Izba Motoryzacji. Autorem merytorycznym szkolenia jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych.

W webinarze omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Likwidacja bezgotówkowa i spory z ubezpieczycielem – dlaczego to się opłaca?
  • Różnica między cesją wierzytelności a przekazem wierzytelności,
  • Upoważnienie do odbioru odszkodowania (rozliczenie bezgotówkowe) jako przekaz wierzytelności,
  • Dla jakich serwisów korzystniejsze jest robienie cesji, a dla których podpisywanie oświadczeń o rozliczeniu bezgotówkowym;
  • Optymalny moment na podpisanie dokumentów cesji i przekazu oraz optymalny moment na wykorzystanie tych dokumentów,
  • Ograniczenia wynikające z cesji i upoważnienia do odbioru odszkodowania,
  • Planowane zmiany w prawie mające wpływ na dopuszczalność zawierania umów cesji.

Szkolenie poprowadził adwokat Damian Nowicki

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od kilku pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Mecenas Damian Nowicki, poza działaniami w szeroko pojętym prawie cywilnym, prowadzi również sprawy karne – pomaga pokrzywdzonym spółkom i klientom indywidualnym oraz podejmuje się obrony w zakresie przestępstw gospodarczych, powszechnych, a także przestępstw i wykroczeń drogowych. W zakresie tematyki prawa drogowego, prowadzi popularny blog oraz grupy dyskusyjne na Facebooku. Jest prelegentem na licznych warsztatach i seminariach poświęconych prawu pracy oraz branży TSL.