Rząd ulży wierzycielom

Z początkiem 2020 roku wejdą w życie przepisy ustawy mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych. To bardzo ważna informacja dla branży motoryzacyjnej, dla której opóźnienia w płatnościach stanowią wyjątkowo uciążliwy problem.   W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności wynikającej z tego przychodu. Tak samo uregulowane są koszty podatkowe. Nowa ustawa ma za zadanie wzmocnić pozycję wierzycieli, którzy do tej pory ze względów ekonomicznych, często godzili się na zawarcie niekorzystnej dla siebie umowy, z długim terminem płatności. Nowe […]

Czytaj więcej ›
Szara strefa w recyklingu  pojazdów przynosi budżetowi straty w wysokości minimum 500 milionów złotych rocznie

Szara strefa w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  występuje w trzech głównych obszarach: demontażu pojazdów poza legalną stacją demontażu, transgranicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych (pojazdów) bez wymaganego zezwolenia, wykorzystywaniu dokumentów pojazdów o znaczącej szkodzie całkowitej do legalizacji pojazdów kradzionych.   Pierwszy obszar to najczęściej demontaż na części zakupionego lub własnego pojazdu. Osoby fizyczne lub firmy, które nie chcą lub nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności zakupują pojazd w celu jego demontażu na części. Po wymontowaniu części nadających się do zaoferowania np. na Allegro, szybkiej sprzedaży pochodzących z demontażu surowców – złom stalowy, złom akumulatorowy, katalizator, złom metali nieżelaznych […]

Czytaj więcej ›
Nowe przepisy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Ustawa ma zmierzać do rozwiązania problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych, do wysokości których zakłady ubezpieczeń odpowiadają za szkodę, w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.   Na problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Marszałka Senatu z dnia 20 kwietnia 2016. Do […]

Czytaj więcej ›
Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt III CZP 68/18 wydanej w składzie siedmiu sędziów uznał prawo podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów usługi ekspertyzy zleconej osobie trzeciej. Dotyczy to także warsztatów samochodowych, które bezgotówkowo dokonują napraw samochodów powypadkowych i następnie na podstawie na podstawie cesji (przelewu) same rozliczają się z ubezpieczycielem.

Czytaj więcej ›
Kolejna odmiana WLTP już niedługo. Czy można profesjonalną rejestracją spełnić obowiązek zarejestrowania pojazdu przed 1 września 2019?

Szereg testów musi przejść zarówno samochód osobowy, jak i dostawczy, aby mógł zostać wprowadzony do obrotu. Należy zweryfikować zgodność pojazdu z obowiązującymi przepisami. Prowadzone w ten sposób testy mają na celu ocenę zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń, są przeprowadzane w laboratoriach i bazują na określonych cyklach jazdy.   Światowa Zharmonizowana Procedura Testu Pojazdów (WLTP) jest wymagana dla wszystkich nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej od 1 września 2018 r. Dla lekkich pojazdów użytkowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony będzie obowiązkowa od 1 września 2019 r. – jako norma Euro 6d-TEMP. Oprócz protokołu WLTP, producenci są zobowiązani do mierzenia […]

Czytaj więcej ›
Zmiany w opłatach sądowych: będzie drożej

Sprawy przeciwko ubezpieczycielom z tytułu szkód komunikacyjnych mogą stanowić obecnie największą grupę spraw zawisłych przed sądami w Polsce. Szacuje się że rocznie takich spraw wpływa nawet 70 tysięcy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nowe przepisy dotyczące opłat sądowych. Czy doprowadzą one do zmniejszenia ilości tych spraw?   Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza rewolucyjne zmiany w procedurze cywilnej. Zasadnicza część nowelizacji obejmująca ponad 300 nowych lub zmienionych przepisów będzie obowiązywać od 7 listopada 2019 r. Niektóre przepisy wchodzą w życie już 21 sierpnia 2019, w […]

Czytaj więcej ›
Mały przedsiębiorca (prawie) z uprawnieniami konsumenta – co to oznacza dla naszej branży?

6 sierpnia 2019 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych ( Dz. U. 2019, poz. 1495). Na mocy uchwalonej ustawy od 1 czerwca 2020 wejdą w życie zmiany w Kodeksie cywilnym zakresie uprawnień osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Do obowiązującego obecnie brzmienia zostanie dodany art. 3855 , 5564 , 5565 oraz 576 5  Kc.   W uzasadnieniu projektu ustawy podkreśla się, że istnieje dysproporcja w zakresie praw i obowiązków poszczególnych przedsiębiorców. Przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy nie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny […]

Czytaj więcej ›
Rząd ulży wierzycielom

Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni: Z początkiem 2020 roku wejdą w życie przepisy ustawy mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych. To bardzo ważna informacja dla branży motoryzacyjnej, gdzie opóźnienia w płatnościach stanowią wyjątkowo uciążliwy problem.

Czytaj więcej ›
“Gest handlowy” w postaci pełnego baku? Uważaj na koncesję

Czy dealer albo serwis wydając klientowi auto z pełnym bakiem musi mieć koncesję na obrót paliwami ciekłymi? Czy paliwo zamieszczone w baku sprzedawanych samochodów będzie objęte podatkiem akcyzowym? Czy cena za paliwo powinna zostać wyszczególniona na fakturze sprzedaży pojazdu? Czy może zostać uwzględniona w cenie auta? A może jest to usługa dotankowania paliwa?   Głównym przedmiotem działalności dealerów jest sprzedaż samochodów nowych oraz używanych. Salony samochodowe oferują swoim klientom coraz to nowsze usługi i rozwiązania. Jednym z nich jest sprzedaż pojazdu z pełnym bakiem. Czasami paliwo jako “prezent” jest także dodawane przez warsztat. Jak to zrobić zgodnie z prawem?   […]

Czytaj więcej ›
Jesteś operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania? Czekają cię obowiązkowe badania techniczne

Od 30 lipca wszystkie nowe ogólnodostępne stacje ładowania podlegają obowiązkowym badaniom Urzędu Dozoru Technicznego przed oddaniem do eksploatacji (art. 16 ustawy 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych). Ogólnodostępne stacje ładowania istniejące lub których budowę rozpoczęto przed tą datą mają 12 miesięcy na ewentualne dostosowanie i złożenie wniosku o przejście takich badań technicznych.   Wynika to z wejścia w życie 30 lipca 2019 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1316).   Rozporządzenie określa: szczegółowe wymagania techniczne […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top