Broszura informacyjna dotycząca “kręcenia liczników”

Od 25 maja 2019 roku mamy w polskim systemie prawnym nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań licznika samochodu, ingerencji w prawidłowość pomiaru oraz zleceniu innej osobie dokonania zmiany wskazań licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru. Zgodnie z nowym art. 306a Kodeksu Karnego przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku tzw. mniejszej wagi karą pozbawienia wolności do lat 2.   Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy art. 81a Prawa o ruchu drogowym sankcjonujący wymianę drogomierza w pojeździe. Zgodnie z tym przepisem, wymiana drogomierza jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, […]

Czytaj więcej ›
Zaproszenie na śniadanie biznesowe. Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Dematerializacja jest niezwykle ważnym procesem spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Zastąpi ona dotychczasowe domniemanie wynikające z prowadzonej przez zarząd księgi akcji – kto jest akcjonariuszem spółki. Zmieni zasady weryfikacji akcjonariuszy, zasady obrotu akcjami oraz uwolni zarząd od istotnych obciążeń związanych z prowadzeniem księgi akcji. Spowoduje, że co do zasady w środowisku korporacyjnym każdej spółki obligatoryjnie pojawi się nowy podmiot trzeci tj. dom maklerski. Wiele z kluczowych czynności musi zostać zrealizowanych do końca czerwca 2020. Zapraszamy przedsiębiorców z branży automotive zainteresowanych tematem na śniadanie biznesowe organizowane przez Kancelarię JDP oraz Navigator Dom Maklerski.     5 marca 2020 r. (czwartek) godz. 09.15-11.15 […]

Czytaj więcej ›
Kary Prezesa UOKiK za nieuczciwą sprzedaż samochodów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje nakładające kary na dwie firmy z branży rent-a-car. Wcześniej Prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstwa.   Firmy Praebeo i Auto Rentier kusiły konsumentów wizją łatwego zarobku. Mechanizm miał być taki: konsument zaciąga kredyt w banku, kupuje od Praebeo lub Auto Rentier samochód za ok. 70 tys. zł, zaś spółki przez 8 lat pojazd wynajmują np. firmom świadczącym usługi przewozu osób lub jako auto zastępcze. Z realizowanych dochodów spółki miały spłacać raty w banku i wypłacać wynagrodzenie konsumentowi – 600 zł miesięcznie albo 7200 zł rocznie. Po […]

Czytaj więcej ›
Czy paliwo w służbowym samochodzie jest dodatkowym przychodem pracownika?

14 lutego br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał przełomową interpretację indywidualną nr IBPB-2-1/4511-312/16-8/ASZ. Po serii niekorzystnych dla podatników interpretacji tym razem w końcu potwierdzono, że paliwo w służbowym samochodzie wykorzystywanym do celów prywatnych nie stanowi dodatkowego przychodu pracownika, przez co nie podlega opodatkowaniu. Wszystkie koszty zawarte są już w zryczałtowanym przychodzie z tytułu korzystania z firmowego auta.   Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się między innymi świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do […]

Czytaj więcej ›
Wspólnik to nie pracownik

Prezes zarządu, który jednocześnie posiada prawie wszystkie udziały w spółce, nie może zostać jej pracownikiem. Uznanie, że jego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest możliwe doprowadziłoby do sprzecznej z aksjologią prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, symbiozy pracy i kapitału.

Czytaj więcej ›
Zmiany w zasadach sporządzania opinii przez biegłych sądowych

W procesach toczących się przed sądami powszechnymi, w szczególności w branży motoryzacyjnej, w większości przypadków, wydanie orzeczenia zasądzającego lub oddalającego roszczenia klienta, który nabył pojazd i zareklamował go wskutek roszczeń przysługujących mu z rękojmi, ostatnie „słowo” należy do biegłego. To na podstawie jego opinii sąd najczęściej w uzasadnieniu wyroku opiera swoje rozstrzygnięcie.   Biegły sporządzając opinię wskazuje, czy pojazd posiada wady fizyczne, kiedy powstały, i jaki mają wpływ na wartość danego pojazdu.   Z dniem 7 listopada 2019 rweszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która uzależnia przyznanie wynagrodzenia dla biegłego od tego czy opinia jest „jasna i pełna”. Z […]

Czytaj więcej ›
Zmiana wysokości wsparcia do zakupu elektryka – czy można “wycofać się” z zamówienia?

Od kilku tygodni mówi się o zmianie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia w zakresie wysokości dopłat do zakupu samochodu elektrycznego. Choć to informacje nieoficjalne, mówi się o obniżeniu wsparcia nawet o połowę. Spowodowało to odwrót klientów, którzy na fali entuzjazmu jaki zapanował w listopadzie 2019 po wejściu w życie rozporządzenia masowo poskładali zamówienia na elektryki do produkcji w 2020 roku.   O zasadach przyznawania wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej pisaliśmy w tym […]

Czytaj więcej ›
Nowa kadencja parlamentu – nowe problemy serwisów i wypożyczalni na rynku likwidacji szkód?

Zeszły rok przyniósł poważny wysiłek branży serwisów blacharsko-lakierniczych, wypożyczalni samochodów i kancelarii prawnych dla zablokowania projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (numer druku VIII kadencji: 3136). Można powiedzieć że uciekliśmy wtedy spod topora. Już pojawiają się jednak zapowiedzi nowych rozwiązań, które mogą mieć wpływ nawet nie tyle na rentowność, co w ogóle na rację bytu niektórych sektorów rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.   Przypomnijmy, że projekt ustawy o “zakazie cesji” w pierwotnym założeniu miał dotyczyć jedynie uregulowania działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych, ale w ostatniej chwili przed przesłaniem projektu do Sejmu zmieniony został zapis […]

Czytaj więcej ›
Rewolucja w likwidacji szkód całkowitych?

Pomysł przeniesienia ciężaru związanego z zarządzaniem wrakiem uszkodzonego pojazdu z poszkodowanego na ubezpieczyciela usprawni proces likwidacji szkody, zminimalizuje jego koszty oraz – co niezmiernie istotne z perspektywy poszkodowanego – odciąży go od wielu dotychczasowych obowiązków. Nie rozwiąże to jednak fundamentalnych problemów towarzyszących szkodom całkowitym, takim jak zaniżanie wartości pojazdu sprzed szkody, zawyżanie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu czy zawyżanie wartości wraku.

Czytaj więcej ›
Jak walczyć z czarnym PR wobec naszej firmy w sieci?

W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja do oceniania usług w mediach społecznościach, wykonanych przez firmy. Dotyczy to również podmiotów z branży motoryzacyjnej. Oczywiście, będziemy zadowoleni, gdy Klienci wystawiają nam pozytywne oceny za jakość świadczonych usług. Niestety, najczęściej chętni do oceny są Klienci niezadowoleni z obsługi na salonie czy serwisie. Nie zawsze oczywiście zasadnie. Jak się bronić i jakie kroki prawne należy wówczas podjąć?   Publikowanie na forach internetowych wpisów, w tym również wpisów zawierających niecenzuralne określenia, może naruszać dobra osobiste pokrzywdzonego, w szczególności firmy i może być kwalifikowane w zależności od sytuacji jako zniesławienie (art. 212 k.k.) lub znieważenie (art. […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top