Zmiany w leasingu. Zawarcie umowy będzie łatwiejsze

Zmiany w leasingu. Zawarcie umowy będzie łatwiejsze

24th mar 2022 Możliwość komentowania Zmiany w leasingu. Zawarcie umowy będzie łatwiejsze została wyłączona

Portal money.pl dotarł do założeń najnowszego projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, który znosi wymóg zawarcia umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z aktualnego brzmienia art. 7092 k.c. wynika obowiązek zawarcia tego typu umowy w formie pisemnej w odniesieniu do wszystkich jej postanowień, czyli musi ona obejmować całość oświadczeń woli stron. Naruszenie tych wymagań, zastrzeżonych pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) obecnie wiąże się z nieważnością całej umowy leasingu. To samo tyczy się zmian w umowie – dla ich ważności również wymaga się zachowania formy pisemnej.   Nowelizacja łagodzi anachroniczne wymagania co do formy umowy leasingu. Projekt przewiduje nowe brzmienie, art. […]

Czytaj więcej ›
Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta – zmiany dla pracowników i pracodawców

Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta – zmiany dla pracowników i pracodawców

24th mar 2022 Możliwość komentowania Ustawa o obronie ojczyzny podpisana przez prezydenta – zmiany dla pracowników i pracodawców została wyłączona
W dniu 18 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Co zmieni się dla pracowników i pracodawców w przypadku powołania do pełnienia służby wojskowej oraz kiedy będzie możliwe rozwiązanie stosunku pracy, a kiedy urlop bezpłatny?   W przypadku powołania pracownika do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej, a także żołnierzy pełniących służbę w przypadku mobilizacji i w czasie wojny stosunek pracy będzie mógł być rozwiązany tylko za zgodą pracownika. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz określony dłuższy niż 12 miesięcy ( w tym na okres próbny). Pracodawca osoby powołanej do pełnienia służby [...] Czytaj więcej ›
Konfiskata pojazdów za przekroczenie prędkości w krajach europejskich

Konfiskata pojazdów za przekroczenie prędkości w krajach europejskich

17th mar 2022 Możliwość komentowania Konfiskata pojazdów za przekroczenie prędkości w krajach europejskich została wyłączona
Z początkiem 2021 roku w Danii zaszły duże zmiany w przepisach prawa drogowego, które w praktyce mogą być nadal niemałym zaskoczeniem dla unijnych kierowców. Temat konfiskaty samochodu za jazdę po alkoholu czy przekroczenie prędkości wywołuje ożywioną dyskusję od kilku miesięcy. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Duński parlament przegłosował radykalne zmiany w prawie, które wprowadziły dotkliwą karę dla kierowców wsiadających za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu oraz [...] Czytaj więcej ›
Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie

14th mar 2022 Możliwość komentowania Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie została wyłączona

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została popisana przez Prezydenta 12 marca 2022 roku i tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa reguluje kwestie związane z przekroczeniem granicy polsko – ukraińskiej w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, w tym również związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Ustawa legalizuje pobyt na terenie RP osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską na podstawie dokumentów począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku. Legalizacja będzie następować na okres 18 miesięcy. Pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP na podstawie zezwolenia komendanta Straży […]

Czytaj więcej ›
Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT

Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT

9th mar 2022 Możliwość komentowania Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT została wyłączona

  W związku z wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Konieczne stało się wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań podatkowych wspierających te działania również w obszarze podatku VAT. Rozporządzenie dotyczące stawki 0 % VAT w przypadku pomocy materialnej, to ukłon w stronę tych obywateli naszego kraju, którzy nie są obojętni na potrzeby osób dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie. To również sygnał z naszej strony, że wspieranie potrzebujących ma zawsze sens. To cegiełka, którą dokładamy w tych trudnych czasach, aby pokazać, że doceniamy każdą formę niesienia pomocy. Na razie zerowa […]

Czytaj więcej ›
Problemy firm analitycznych z uzyskiwaniem danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów?

Problemy firm analitycznych z uzyskiwaniem danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów?

8th mar 2022 Możliwość komentowania Problemy firm analitycznych z uzyskiwaniem danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów? została wyłączona
W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy informacje o problemach firm publikujących statystyki rynkowe nowych pojazdów z uzyskiwaniem danych z CEPiK. Problemy miałyby dotyczyć numerów REGON, które przez resort cyfryzacji zostały uznane za dane osobowe. Do tej pory takie dane były udostępniane, a stan prawny nie uległ w ostatnim czasie zmianie.   W oparciu o numery REGON możliwe jest określenie struktury sprzedaży oraz rozwoju poszczególnych kanałów sprzedaży, a także kierunków rozwoju rynku motoryzacyjnego. Z przetwarzanych w ten sposób danych nieodpłatnie korzysta wiele podmiotów, a odpłatnie także niektórzy producenci samochodów i importerzy. Są one też po prostu elementem marketingu i gry rynkowej – jak [...] Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – luty 2022 roku

Kampanie przywoławcze – luty 2022 roku

1st mar 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – luty 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›