Mediacja w sporach na rynku motoryzacyjnym

Mediacja w sporach na rynku motoryzacyjnym

26th kwi 2022 Możliwość komentowania Mediacja w sporach na rynku motoryzacyjnym została wyłączona

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchomiło Centrum Mediacji i Arbitrażu, którego zadaniem jest prowadzenie postępowań mediacyjnych w obszarze sporów dotyczących branży motoryzacyjnej. Są to przede wszystkim sprawy cywilne i gospodarcze. Ich zakres obejmuje spory pomiędzy przedsiębiorcami, jak również między osobami cywilnymi oraz spory konsumenckie, których stroną są klienci i podmioty rynku motoryzacyjnego (między innymi warsztaty samochodowe). Do zadań Centrum należy również popularyzacja mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów oraz organizacja wydarzeń merytorycznych (przede wszystkim szkoleń oraz konferencji) na temat mediacji w branży motoryzacyjnej.

Czytaj więcej ›
Branża motoryzacyjna walczy o aktualizację stawek w SKP. Urynkowienie – szansa na rozwiązanie problemu?

Branża motoryzacyjna walczy o aktualizację stawek w SKP. Urynkowienie – szansa na rozwiązanie problemu?

25th kwi 2022 Możliwość komentowania Branża motoryzacyjna walczy o aktualizację stawek w SKP. Urynkowienie – szansa na rozwiązanie problemu? została wyłączona

Problem stacji kontroli pojazdów, a właściwie niezwaloryzowanych stawek, jakie pobierane są za przeprowadzenie przeglądu okresowego jest dobrze znany wszystkim związanym z branżą motoryzacyjną. W ostatnich latach kwestia niskich stawek przybrała na sile, a miały na to wpływ czynniki takie jak wzrost gospodarczy ostatnich 20 lat, rozrost samej branży, pandemia czy wzrastająca w ostatnim czasie inflacja. Wobec marazmu władz odpowiedzialnych za rozporządzenie regulujące stawki obowiązujące na SKP w dyskursie pojawił się pomysł urynkowienia (uwolnienia) opłat.   Organizacje branży motoryzacyjnej coraz tłumniej dołączają się do kolejnych akcji mających na celu zwrócenie uwagi rządzących oraz społeczeństwa na niedostosowanie obecnie obowiązującej stawki 98 zł […]

Czytaj więcej ›
Od 21 kwietnia 2022 obowiązuje rozporządzenie w sprawie opłat za Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Od 21 kwietnia 2022 obowiązuje rozporządzenie w sprawie opłat za Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych

25th kwi 2022 Możliwość komentowania Od 21 kwietnia 2022 obowiązuje rozporządzenie w sprawie opłat za Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych została wyłączona

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022.   O samej EIPA pisaliśmy w tym miejscu. Mimo, że ewidencja obowiązuje od 2020 roku, do tej pory nie było wydane rozporządzenie i funkcjonowała ona bezpłatnie. Nowelizacją ustawy o elektromobilności z dnia 2 grudnia 2021 rok (art. 33) wprowadzono możliwość ustalenia opłaty już od 2022 roku.   Opłata za kod w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych wynosi miesięcznie: 10 zł – w przypadku opłaty pobieranej od operatora […]

Czytaj więcej ›
CECRA ostrzega przed “nieautentycznymi” umowami agencyjnymi

CECRA ostrzega przed “nieautentycznymi” umowami agencyjnymi

25th kwi 2022 Możliwość komentowania CECRA ostrzega przed “nieautentycznymi” umowami agencyjnymi została wyłączona

Jak wiemy, wielu producentów/importerów powoli wprowadza lub zapowiada wprowadzenie modeli sprzedaży agencyjnej. Przyczyny i cele są tutaj różne. Europejskie stowarzyszenie sprzedawców samochodów i warsztatów CECRA opublikowało komunikat, w którym wskazuje, że tak zwany „nieautentyczny” model sprzedaży agencyjnej, łączący tradycyjny system dystrybucji oraz model agencyjny, może narazić producentów samochodów na naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych.   Teoretycznie producenci mają swobodę decydowania o tym, który model dystrybucji rozwinąć, jednak powinni przestrzegać i wykonywać zobowiązania prawne dla tego konkretnego wprowadzonego modelu. Innymi słowy, nie wolno im łączyć różnych modeli i czerpać korzyści z każdego konkretnego systemu, jeżeli prowadzi to do naruszenia przepisów.   Model […]

Czytaj więcej ›
Wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu

Wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu

20th kwi 2022 Możliwość komentowania Wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu została wyłączona

Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Rozporządzenie wejdzie w życie 3 maja 2022 roku. I niestety, mimo że żadna strefa na razie w Polsce nie powstała, już widać, że z nalepkami będzie problem – zarówno dla gmin, jak i dla samych kierowców.   Wszystko wynika z tego, że zgodnie z obowiązującą od grudnia zeszłego roku nowelizacją ustawy o elektromobilności gmina może ustanowić własne wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe od zakazu wjazdu do tej strefy. Tym samym ustawodawca postanowił zdecentralizować kwestię warunków wjazdu do stref i praktycznie w całości […]

Czytaj więcej ›
Wojsko może przejąć twoje auto

Wojsko może przejąć twoje auto

15th kwi 2022 Możliwość komentowania Wojsko może przejąć twoje auto została wyłączona

Przepisy umożliwiające zajęcie samochodu przez wojsko istnieją od ponad pół wieku i co do zasady się nie zmieniły, choć zostały doprecyzowane. Znacznie urosło jednak ryzyko, że do zajęcia dojdzie. 18 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ze względu na sytuację projekt regulacji procedowany był bardzo szybko oraz został przyjęty przez Senat bez poprawek. Nowe przepisy, które wejdą w życie 23 kwietnia poza założeniami przeznaczania na finansowanie potrzeb obronnych kwoty nie mniejszej niż 3 proc. PKB (od 2023 r.), wprowadzeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy zmianami w administracji wojskowej nowe regulacje […]

Czytaj więcej ›
Dlaczego ta sprawa tak długo trwa? – czyli warsztat kontra ubezpieczyciel w sądzie

Dlaczego ta sprawa tak długo trwa? – czyli warsztat kontra ubezpieczyciel w sądzie

15th kwi 2022 Możliwość komentowania Dlaczego ta sprawa tak długo trwa? – czyli warsztat kontra ubezpieczyciel w sądzie została wyłączona

Jak wygląda sprawa sądowa przeciwko zakładowi ubezpieczeń? Ile może potrwać? Ile to będzie kosztować taka sprawa? Tego typu pytań prawnicy – jak sami przyznają – dostają z serwisów samochodowych bardzo dużo. Nie każdy decyduje się na walkę w sądzie, a wynika to z obaw o koszty i czas trwania procesu. Chodzi tu oczywiście o zaniżone, w ocenie serwisów, stawki za naprawy aut z tytułu OC.

Czytaj więcej ›
Badania techniczne aut mogą zdrożeć. Stawka nie drgnęła od dwóch dekad

Badania techniczne aut mogą zdrożeć. Stawka nie drgnęła od dwóch dekad

12th kwi 2022 Możliwość komentowania Badania techniczne aut mogą zdrożeć. Stawka nie drgnęła od dwóch dekad została wyłączona

Związek Dealerów Samochodowych i Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów postulują zwiększenie opłaty za badania techniczne pojazdów i wprowadzenie stałej waloryzacji tych opłat – uwzględniającej inflację. Obecna wysokość opłaty nie zmieniła się przez niemal dwie dekady, co utrudnia uczciwe prowadzenie działalności stacjom diagnostycznym.

Czytaj więcej ›
Nowe zasady przejmowania prywatnych samochodów przez wojsko

Nowe zasady przejmowania prywatnych samochodów przez wojsko

11th kwi 2022 Możliwość komentowania Nowe zasady przejmowania prywatnych samochodów przez wojsko została wyłączona

18 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Z uwagi na wyjątkową sytuację międzynarodową projekt był procedowany w ekspresowym tempie oraz przyjęty przez Senat bez poprawek. Nowe przepisy przewidują m.in. przeznaczanie na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej corocznie wydatków z budżetu państwa w wysokości nie niżej niż co najmniej 3% Produktu Krajowego Brutto (w roku 2023 i latach kolejnych), dobrowolną zasadniczą służbę wojskową czy zmiany w administracji wojskowej.   Akt prawny wejdzie w życie 23 kwietnia br. Na nowe przepisy uwagę muszą zwrócić także właściciele samochodów. Ustawa precyzuje kwestię świadczeń […]

Czytaj więcej ›
Kampanie przywoławcze – marzec 2022 roku

Kampanie przywoławcze – marzec 2022 roku

4th kwi 2022 Możliwość komentowania Kampanie przywoławcze – marzec 2022 roku została wyłączona
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...] Czytaj więcej ›