Nowe prawo holdingowe wchodzi w życie

Nowe prawo holdingowe wchodzi w życie

26th wrz 2022 Możliwość komentowania Nowe prawo holdingowe wchodzi w życie została wyłączona
13 października 2022 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa”). Na mocy ustawy zostały wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych regulacje prawne dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które przede wszystkim regulują relacje miedzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej. Przepisy te mają wyłącznie zastosowanie do spółek prywatnych. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie [...] Czytaj więcej ›
Jak prawidłowo określać wysokość stawki za roboczogodzinę w ASO?

Jak prawidłowo określać wysokość stawki za roboczogodzinę w ASO?

23rd wrz 2022 Możliwość komentowania Jak prawidłowo określać wysokość stawki za roboczogodzinę w ASO? została wyłączona
Kancelaria TURCZA, wchodząca w skład Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, przygotowała bezpłatny e-learning poświęcony zagadnieniu ustalaniu wysokości stawek za roboczogodzinę w ASO.   Ustalanie ceny roboczogodziny (RBH) jest przyczyną niekończących się sporów między serwisami samochodowymi a zakładami ubezpieczeń, która odpowiada za dziesiątki tysięcy spraw sądowych rocznie.   Jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób prawidłowo ustalać i negocjować stawki RBH z ubezpieczycielami obejrzyj krótki e-learning poprowadzony przez mec. Damiana Nowickiego, doświadczonego adwokata od lat świadczącego obsługę prawną na rzecz dealerów i warsztatów samochodowych.   Aby zobaczyć e-learning przejdź na stronę: https://eszkolenia.turcza.edu.pl/szkolenia/jak-wysoka-stawka-za-roboczogodzine-w-aso/   Czytaj więcej ›
Zasady parkowania na chodnikach po nowemu, czyli po staremu

Zasady parkowania na chodnikach po nowemu, czyli po staremu

20th wrz 2022 Możliwość komentowania Zasady parkowania na chodnikach po nowemu, czyli po staremu została wyłączona
Od 21 września 2022 roku będą obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych.   Kilka tygodni temu portal rządowy GOV.pl opublikował komunikat dotyczący przepisów ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw która wchodzi 21 września 2022 roku.   - Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. [...] Czytaj więcej ›
Podwyżka opłat na CEPiK będzie znacznie mniejsza niż zapowiadano

Podwyżka opłat na CEPiK będzie znacznie mniejsza niż zapowiadano

15th wrz 2022 Możliwość komentowania Podwyżka opłat na CEPiK będzie znacznie mniejsza niż zapowiadano została wyłączona
Po nagłośnieniu przez branżę motoryzacyjną planów zmiany Prawa o ruchu drogowym, mającej na celu między innymi wprowadzenie nowego sposobu ustalania stawki opłaty ewidencyjnej z tytułu zawierania umów OC PPM, 31 września 2022 roku sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński zakomunikował, że nie dojdzie do omawianej podwyżki, która mogłaby stanowić aż dziesięciokrotne podniesienie ceny. Przypomnijmy, że według projektu tzw. opłata ewidencyjna na Fundusz CEPiK płacona przy zawieraniu każdej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnego posiadaczy pojazdów mechanicznych, pierwotnie miała zostać zmieniona ze stałej równowartości 1 euro wyrażonej w złotówkach, na kwotę nieprzekraczającą 1% średniego wynagrodzenia podawanego przez GUS. W praktyce oznaczałoby [...] Czytaj więcej ›
Kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

15th wrz 2022 Możliwość komentowania Kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych została wyłączona
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W nowelizacji znalazła się m. in. nowa definicja podmiotu zbiorowego i czynu zabronionego.   Zgodnie z projektem jako podmiot zbiorowy należy rozumieć osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym również spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółkę kapitałową w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów [...] Czytaj więcej ›
Współpraca pracowników – kto jest płatnikiem składek? Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Współpraca pracowników – kto jest płatnikiem składek? Ważna uchwała Sądu Najwyższego

8th wrz 2022 Możliwość komentowania Współpraca pracowników – kto jest płatnikiem składek? Ważna uchwała Sądu Najwyższego została wyłączona
Bardzo poważnym problemem dla przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (w szczególności dla dealerów) są konsekwencje wynagradzania ich pracowników przez podmioty trzecie na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych z firmami leasingowymi, ubezpieczeniowymi czy innymi. Umowy pracowników z podmiotami trzecimi są nagminnie kontrolowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 roku bardzo często z automatu wydaje decyzję uznającą, że to pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia od tej umowy wszystkich składek na ubezpieczenie (emerytalne, chorobowe i wypadkowe) i to bez względu czy o takiej umowie wiedział, czy też nie.   Zgodnie z [...] Czytaj więcej ›
Sprzedaż samochodów KIA – postępowanie Prezesa UOKiK w sprawie zmowy

Sprzedaż samochodów KIA – postępowanie Prezesa UOKiK w sprawie zmowy

8th wrz 2022 Możliwość komentowania Sprzedaż samochodów KIA – postępowanie Prezesa UOKiK w sprawie zmowy została wyłączona
KIA Polska jest wyłącznym importerem oraz organizatorem systemu dystrybucji samochodów osobowych marki KIA. UOKiK zdobył dowody, m.in. w trakcie przeszukań, że spółka wraz z dealerami jej pojazdów mogła zawrzeć porozumienie ograniczające konkurencję. Przedsiębiorcy mogli podzielić rynek w ten sposób, że poszczególni dystrybutorzy sprzedawali pojazdy jedynie klientom, którzy mieszkają lub prowadzą działalność gospodarczą najbliżej ich salonu. W praktyce mogło wyglądać to tak, że jeśli do dealera zgłosił się potencjalny nabywca z innego regionu, wówczas był odsyłany do konkurencyjnego dystrybutora. W przypadku, kiedy klient nie podawał skąd pochodzi, był proszony o udanie się do dealera najbliżej miejsca zamieszkania lub o potwierdzenie, że [...] Czytaj więcej ›
7 września 2022 roku odbyło się V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2022/2023!

7 września 2022 roku odbyło się V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2022/2023!

8th wrz 2022 Możliwość komentowania 7 września 2022 roku odbyło się V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego – Mapa Prawna Motoryzacji 2022/2023! została wyłączona
Odbyło się już piąte z kolei spotkanie przedstawicieli działów prawnych firm motoryzacyjnych oraz kancelarii zajmujących się prawem motoryzacyjnym, prawem pracy oraz szeroko rozumianym biznesem! W trakcie szkolenia swoje tematy przedstawili Paweł Tuzinek – radca prawny, prezes Związek Dealerów Samochodów, Radca prawny Damian Kawecki i aplikant radcowski Łukasz Bielawski z Kancelarii Kowalski oraz Michał Szuszczyński – radca prawny z Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy.   V Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego zorganizowane w Airport Hotel w Warszawie, pozwoliło zapoznać się z najnowszymi tematami ponad 60 prawnikom, jak również osób będących bezpośrednio związanych z branżą motoryzacyjną. Podjęte zostały niezwykle istotne dla [...] Czytaj więcej ›
Od 4 września 2022 roku znika instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej

Od 4 września 2022 roku znika instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej

2nd wrz 2022 Możliwość komentowania Od 4 września 2022 roku znika instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej została wyłączona
4 września 2022 roku wchodzi w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1517). Po upływie aż 24-miesięcznego vacatio legis likwidacji ulega instytucja karty pojazdu i nalepki kontrolnej na szybę.   Zmiana ta została podyktowana dostępem organów kontroli kierowców oraz wydziały komunikacji do bazy CEPiK. Brak obowiązku posiadania nalepek i kart pojazdu wiąże się z oszczędnościami dla kierowców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik [...] Czytaj więcej ›
Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego

Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego

1st wrz 2022 Możliwość komentowania Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego została wyłączona
Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel w dniu 30 sierpnia 2022 r. wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń.   Podniesiona we wniosku wątpliwość dotyczy korelacji obowiązku minimalizowania szkody i współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w wykonaniu zobowiązania, z ewentualnym uprawnieniem tego ostatniego do ustalenia należnego odszkodowania przy uwzględnieniu rabatów i upustów.   Złożony do Sądu Najwyższego wniosek ma na celu zwiększenie ochrony praw i interesów klientów [...] Czytaj więcej ›

Następna strona »