Od 1 stycznia obowiązują kary od 200 do 1000 zł za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu samochodu zarejestrowanego w Polsce. Zgłoszeń takich teoretycznie można by dokonywać za pośrednictwem platformy ePUAP2. Dotychczas było to jednak możliwe w ograniczonym zakresie.

 

W grudniu branża sprzedawców samochodów zidentyfikowała i opisała braki w systemie ePUAP2 – przede wszystkim brak możliwości zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Przez usługę ePUAP2 można było dokonać jedynie zawiadomienia o zbyciu, a o nabyciu już nie, co wynikało prawdopodobnie z błędnego utożsamienia zawiadomienia o nabyciu z przerejestrowaniem samochodu (o różnicach pomiędzy poszczególnymi instytucjami “rejestracyjnymi” piszemy w tym miejscu).

Z kolei istniejący formularz zawiadomienia o zbyciu również był „niewygodny” ponieważ pozwalał na zawiadamianie tylko o jednym aucie, co w przypadku większej ilości transakcji w miesiącu jest bardzo karkołomne. Branża zwróciła się wówczas do Ministra Cyfryzacji oraz do Centralnego Ośrodka Informatyki o przeanalizowanie tych zagadnień i wprowadzenie odpowiednich zmian w ePUAP2.

 

Zmiany takie zostały właśnie wprowadzone, choć nie do końca tak jak by przedsiębiorcy tego potrzebowali. Usługa została z ePUAP2 przeniesiona do serwisu Gov.pl (wejście przez ePUAP2 jest dalej możliwe) i tam też można dokonać zgłoszenia nabycia oraz zgłoszenia zbycia pojazdu.

Są tam jednak ciągle pewne braki. Po pierwsze ciągle brakuje możliwości zgłoszenia kilku aut w jednym formularzu. Po drugie, w przypadku zgłaszania nabycia formularz wymaga załącznika w postaci dokumentu nabycia, podczas gdy rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355) wymaga takiego dokumentu jedynie przy zawiadamianiu o zbyciu. Ponadto problemem jest brak możliwości dokonania zawiadomienia z profilu firmowego. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, Ministerstwo Cyfryzacji zaleca korzystanie z profilu prywatnego i załączanie odpowiedniego pełnomocnictwa.