26 sierpnia 2021 roku została opublikowana informacja o projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w obecnej formie ma umożliwić pracodawcy pozyskiwanie informacji dotyczących zaszczepienia pracowników przeciwko SARS-CoV-2 oraz delegowanie pracowników do zadań niewymagających kontaktów z klientem.

 

Projekt ustawy zakłada możliwość ograniczania rozwoju pandemii na terenie kraju poprzez udostępnienie pracodawcom wszystkich informacji związanych z przebyciem choroby wywołanej SARS-CoV-2 oraz statusu zaszczepienia pracowników. W założeniu ustawa ma pozwolić na delegowanie do zadań niewymagających kontaktu z klientem pracowników niezaszczepionych i nieposiadających ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Ustawa ma na celu usprawnienie zarządzania załogą w kierunku bezpieczeństwa klientów i samych pracowników. Warto odnotować jednak, że pracodawca będzie mógł delegować pracowników niespełniających warunków do kontaktu z klientem, do pracy niezwiązanej z obecnie wykonywanymi zadaniami, z wynagrodzeniem adekwatnym tej pracy, ale też będzie uprawniony do skierowanie pracownika niespełniającego warunków na bezpłatny urlop.

 

Narzędziem do kontroli jakie trafi w ręce pracodawców ma być aplikacja mobilna dająca dostęp do danych Centrum e-Zdrowia. Pracodawcy mają uzyskać również możliwość weryfikowania zaświadczeń wydawanych przez osoby wykonujące zawody medyczne. Zaświadczenia będą opatrzone zdjęciem posiadacza.