Na dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformowano że organ wszczął postępowanie przeciwko pięciu firmom dealerskim z branży ciężarówek oraz dziewięciu menadżerom wysokiego szczebla, którzy pracowali lub pracują w tych spółkach.

 

Około rok temu w ramach przeszukań przeprowadzonych w tych firmach UOKiK zabezpieczył obszerny materiał dowodowy. Jak informuje oficjalnie UOKiK – pracownicy urzędu w asyście Policji znaleźli wówczas dowody wskazujące, że przedsiębiorcy ustalali wspólne działania i zdawali sobie sprawę, że ich postępowanie może być niezgodne z prawem.

 

Jak podano na konferencji, istniały informacje, że holenderski podmiot będący właścicielem jednego z dealerstw był informowany przez jednego z pracowników, że w Polsce funkcjonuje porozumienie ograniczające konkurencję. Nie podjął jednak kroków żeby zakończyć udział swojej spółki-córki w kartelu. Dlatego prowadzimy postępowanie także przeciwko tej firmie i jej menadżerom.

 

Według UOKiK zmowa mogła istnieć od 2011 roku. Przedsiębiorcy mieli wspólnie ustalić, że każdy z nich będzie sprzedawał ciężarówki marki DAF na określonym terenie i nie będą rywalizowali o klientów w innych częściach Polski. Dotyczyło to również przetargów na dostawę samochodów. Mogło też dochodzić do wymiany informacji o cenach. Przez to możliwe było zniechęcanie potencjalnych nabywców do kupowania ciężarówek u innego dilera niż wynikało to z uzgodnień między sprzedawcami. Przykładowo, jeżeli klient z terenu kontrolowanego przez jednego z dealerów chciał kupić ciężarówkę u dealera z innego rejonu, przedstawiano mu tam dodatkowo zawyżoną cenę, tak żeby skorzystał z oferty sprzedawcy ze swojego regionu.

 

Zgodnie z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, a na postawie art. 106a tej ustawy menadżerom zaangażowanym w naruszenie kara do 2 mln zł. Z uwagi na to, że praktyka dealerów mogła mieć wpływ na handel między krajami UE, UOKiK podaje, że prowadzi przeciwko spółkom i menadżerom postępowanie zarówno w związku ze złamaniem przepisów polskich, jak i unijnych.