W dniu 24 czerwca 2024 r. ustawa o ochronie sygnalistów została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać już od 25 września 2024 r. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscach pracy i przewidują szereg nowych obowiązków dla pracodawców.

Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

 

Jeśli mieliby Państwo w tym zakresie jakieś pytania, służymy pomocą.

Kluczowe obowiązki pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób obejmują:

  • ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym wyznaczenie jednostki upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, a także określenie sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów i trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w którym dane będą przechowywane przez okres 3 lat;
  • zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalistów i osób trzecich związanych ze zgłoszeniem.

 

Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy będzie podlegać sankcjom karnym. Może także powodować odpowiedzialność cywilną pracodawcy – sygnalista, który doświadczył działań odwetowych, będzie mógł wystąpić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 

O szczegółach nowych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów informowaliśmy w naszym poprzednim alercie prawnym.
Ze względu na krótki termin wejścia w życie nowych obowiązków niezbędne jest podjęcie już teraz działań przygotowawczych w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

 

Inicjatywa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z uwagi na nieuwzględnienie przez ustawodawcę uwag Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) zgłaszanych w toku konsultacji nad projektem ustawy, Prezes UODO wystąpił 25 czerwca 2024 r. z inicjatywą zorganizowania spotkania ze Społecznym Zespołem Ekspertów – organem doradczym powołanym przy Prezesie UODO. Celem spotkania ma być zidentyfikowanie i omówienie obszarów generujących największe wątpliwości interpretacyjne w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Spotkanie będzie poprzedzone zebraniem pytań i uwag od wszystkich zainteresowanych za pomocą formularza, który ma być udostępniony na stronie internetowej UODO.

 

Zespół ma rozpocząć pracę w ciągu najbliższych tygodni w celu sporządzenia oficjalnego stanowiska odnośnie do problematycznych kwestii jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Będziemy informować Państwa o istotnych ustaleniach wynikających z powyższych konsultacji.

 

W razie pytań lub potrzeby wsparcia w dostosowaniu Państwa organizacji do nowych przepisów, zachęcamy do kontaktu z kancelarią KRK.

Obraz2

r.pr. Marcin Kolasiński

marcin.kolasinski@krklegal.pl

ps

apl. radc. Paweł Sobel

pawel.sobel@krklegal.pl

Zrzut ekranu 2024-04-17 091010

apl. adw. Monika Woźniak-Cichuta

monika.wozniak-cichuta@krklegal.pl