Sfera compliance obejmie niedługo kolejny obszar w postaci kompleksowej regulacji dotyczącej ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorców (pracodawców) nowe wymagania, ale wpływają także na istniejące obowiązki. Wymusi to więc nie tylko tworzenie kolejnych, ale również rewizję dotychczas stosowanych procedur wewnętrznych.

 

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru 24 listopada 2021 r. o godzinie 10:00.

Szkolenie zostało przygotowane przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do Compliance Officerów oraz prawników wewnętrznych, a także inspektorów ochrony danych firm. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu będzie Państwu łatwiej zorientować się w tych nowych obszarach i związanych z nimi wymogach.

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pogłębioną analizą prawną interesujących Państwa tematów.

Co zatem będzie nowego, a co pozostanie po staremu w związku z nową ustawą dotyczącą sygnalistów? Podczas naszego szkolenia odpowiemy na to pytanie w oparciu o analizę rozwiązań z obszaru ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych. Te dwie dziedziny obejmują uniwersalne zagadnienia istotne dla wszystkich pracodawców, niezależnie od reprezentowanych przez nich gałęzi gospodarki. Uwagi poczynione w tym zakresie będą miały zastosowanie także do innych obszarów działalności, których ma dotyczyć nowa ustawa.

 

W szczególności wyjaśnimy:

 • Co nowego wprowadzają projektowane przepisy pod kątem procedur compliance
 • Jaka jest relacja tworzonych przepisów do aktualnie funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących osób ujawniających naruszenia prawa
 • Jakie działania dostosowawcze muszą podjąć przedsiębiorcy

 

Agenda

 

10:00 – Wprowadzenie – geneza i charakter nowych regulacji – Marcin Kolasiński

 

10:20 – O czym muszą pamiętać pracodawcy przy wdrażaniu ustawy o ochronie sygnalistów? – Bartłomiej Sasin

 • podstawowe obowiązki pracodawców, w tym wewnętrzny regulamin zgłoszeń
 • zgłaszanie naruszeń i działania następcze
 • środki ochrony sygnalistów

 

10:40 – Ochrona sygnalistów zgłaszających naruszenia z obszaru ochrony konkurencji i konsumentów – Marta Urbańska-Arendt

 • aktualny status sygnalistów w praktyce UOKiK
 • co zmienia ustawa o sygnalistach w zakresie obowiązku ochrony tych kategorii osób przez pracodawcę
 • procedury szczególne przed UOKiK – wnioski leniency osób fizycznych

 

11:10 – Ochrona sygnalistów a RODO – Piotr Zawadzki

 • zgłaszanie naruszeń RODO jako obszar objęty nowymi regulacjami
 • procedury dotyczące zgłaszania naruszeń jako nowe procesy przetwarzania danych i ich wpływ na dokumentację RODO
 • outsourcing zadań z zakresu ochrony sygnalistów a wymagania RODO

 

11:40 – Zakończenie – Marcin Kolasiński

Szkolenie poprowadzą:

Marcin Kolasiński_www_0

Radca prawny Marcin Kolasiński

Posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym. Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

Bartlomiej.Sasin_www

Adwokat Bartłomiej Sasin

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, wyrobach medycznych oraz doradztwie legislacyjnym. Doradza krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom, m.in. w zakresie dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, marketingu, refundacji, compliance, negocjowania umów oraz działalności aptek. Od lat aktywnie wspiera organizacje branżowe z sektora Life Sciences. Uczestniczył w kluczowych dla branży inicjatywach takich jak utworzenie Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. Reprezentował organizację branżowe w pracach nad zmianami legislacyjnymi („Apteka dla aptekarza”, ustawa o Funduszu medycznym czy „ustawa o zawodzie farmaceuty”).

Piotr.Zawadzki_www

Radca prawny Piotr Zawadzki

Od ponad 13 lat wspiera klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, a także danych osobowych. Doradza spółkom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także klientom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się na prawie znaków towarowych oraz prawie patentowym, prawie autorskim, regulacjach e-commerce, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, a także prawie danych osobowych oraz regulacjach dotyczących danych nieosobowych (w tym Big Data).

Marta Urbańska-Arendt.www__1

Adwokat, Doktor nauk prawnych Marta Urbańska-Arend

posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony konkurencji. Specjalizuje się również w obszarze rozwiązań prawnych sektorów regulowanych, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie własności intelektualnej, prawie handlowym i korporacyjnym oraz zagadnieniach ochrony konsumentów. Wspiera klientów w tworzeniu i negocjowaniu umów dystrybucyjnych. Jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących zgodności zamierzonych działań rynkowych, w tym systemów dystrybucji, z publicznym prawem ochrony konkurencji (tzw. „antymonopolowym”). Jej doświadczenie obejmuje również prowadzenie szkoleń dla osób zarządzających oraz pracowników przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa antymonopolowego oraz nieuczciwej konkurencji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o jak najwcześniejszą rejestrację – liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: marketing@krklegal.pl do dnia 19 listopada br.

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy do Państwa wiadomość potwierdzającą udział lub informację o wyczerpaniu puli miejsc.

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru online – link do dołączenia otrzymają Państwo na dzień przed wydarzeniem.