Jak informuje serwis Warsztat.pl, od kwietnia do listopada 2020 roku w całej Polsce Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała podmioty prowadzące komisy samochodowe. Przeprowadziła łącznie 2313 kontroli podatkowych i 6 kontroli celno-skarbowych, które obejmowały ponad 2500 miejsc prowadzenia działalności komisowej. Sprawdzano także warsztaty samochodowe, w szczególności czy prowadzący działalność zastosowali się do obowiązku posiadania i użytkowania kasy fiskalnej online.

 

W efekcie tych działań kontrolowani złożyli zaległe deklaracje AKC-U/S, skorygowali deklaracje VAT-7 i JPK i wpłacili prawie 6,5 mln zł zaległych podatków. KAS nałożyła też grzywny w formie mandatów w wysokości 7,7 tys. zł. Na uwagę zasługuje przypadek, gdzie właściciel komisu samochodowego, przed podjęciem kontroli, złożył 68 deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. W innym przypadku kontrolujący ustalili, że podatnik, który zgłosił około 40 pojazdów, w rzeczywistości w różnych miejscach posiadał ich ponad 300.

 

W zdecydowanej większości ujawnione nieprawidłowości wynikają ze stosowania praktyki deklarowania akcyzy do zapłaty dopiero w momencie znalezienia ostatecznego nabywcy pojazdu, jak i chęci jej zaniżenia, czyli chodzi o tzw. umowy “na Niemca”. Poza zaniżaniem wpływów podatkowych stanowi to także duże zagrożenie dla potencjalnych nabywców, ponieważ naraża ich na utratę pieniędzy z powodu zakupu pojazdu niezgodnego z opisem, zawartym w ofercie sprzedaży. Wyniki te potwierdzają konieczność kontynuowania kontroli i rozszerzenia ich na podmioty, które handlują samochodami bez zgłoszenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i nie płacą podatków – podsumuwuje KAS.

 

Z kolei w ramach kontroli obowiązku posiadania i użytkowania kasy fiskalnej online nałożono z kolei 679 mandatów na łączną kwotę ok. 456 tys. zł.

– Ujawniono prawie 600 przypadków, w których przedsiębiorcy do tego obowiązani, mimo upływu ponad roku od wejścia w życie przepisów dotyczących kas fiskalnych on-line, nie posiadali tego typu urządzeń. W niektórych województwach tego rodzaju przypadki osiągnęły wynik ponad 50% kontrolowanych podatników. W toku tej weryfikacji ujawniono także 49 przedsiębiorców, którzy zawiesili albo zamknęli formalnie swoją działalność gospodarczą mimo jej faktycznego prowadzenia, tym samym nie odprowadzali, m.in. do budżetu państwa żadnych podatków. Oprócz ww. nieprawidłowości ponownie stwierdzono szereg przypadków, w których podatnicy posiadający kasy rejestrujące on-line nie ewidencjonowali świadczonych usług i sprzedaży towarów i tym samym nie wydawali swoim klientom obowiązkowych paragonów fiskalnych – czytamy w piśmie KAS skierowanym do redakcji Warsztat.pl.

 

Ujawniono 600 przypadków, ale niewiele mówi to o rzeczywistej skali tego problemu, bo urzędnicy nie odpowiedzili nam na pytanie o liczbę wszystkich skontrolowanych warsztatów. Nie wiadomo też według jakiego klucza wybierano serwisy do kontroli – pisze Warsztat.pl.