21 grudnia Komisja Europejska wyraziła zgodę na fuzję włoskiego koncernu FCA (Fiat Chrysler Automobiles N.V.) i francuskiej Groupe PSA (Peugeot S.A.), której warunki uzgodniono już rok temu. Postępowanie antymonopolowe zainicjowanie zgłoszeniem o zamiarze koncentracji z 8 maja tego roku toczyło się na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, które ma zastosowanie do wszystkich koncentracji o wymiarze unijnym (powyżej określonych w rozporządzeniu progów).

 

Komisja dogłębnie badała czy połączenie FCA i PSA nie zaburzy konkurencji na rynku małych samochodów dostawczych w dziewięciu państwach członkowskich: Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Polsce, Portugalii i Słowacji, gdzie przedsiębiorstwa mają wysokie lub bardzo wysokie łączne udziały w rynku i są szczególnie bliskimi konkurentami, przez co istniało bardzo wysokie prawdopodobieństwo gwałtownego wzrostu cen.

 

W odpowiedzi na obawy Komisji FCA i PSA zaproponowały podjęcie szeregu środków zaradczych, których zastosowanie utrzyma skuteczną konkurencję na rynku. KE zatwierdziła więc fuzję, ale jedynie pod warunkiem pełnego wykonania pakietu zobowiązań, jaki zaproponowały firmy. Aby transakcja doszła do skutku, przykładowo PSA musi zwiększyć moc produkcyjną fabryk we Francji i Hiszpanii, gdzie współpracuje w ramach joint venture z Toyotą, a obydwa koncerny mają umożliwić konkurentom dostęp do swoich sieci serwisowej samochodów dostawczych.

 

W wyniku fuzji FCA i PSA ma powstać grupa motoryzacyjna o nazwie Stellantis (z łaciny „stello, stellare”, oznaczającego “lśnić jak gwiazda” (łac. stella).  Stellantis będzie czwartym co do wielkości producentem samochodów na świecie (za Grupą Volkswagen, Toyotą i sojuszem Renault-Nissan-Mitsubishi, przed General Motors i Grupą Hyundai). W skład FCA wchodzą m.in. takie marki jak Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, Jeep. Natomiast PSA tworzą m.in. Citroën, Peugeot czy Opel.

 

Powstanie Stellantis ma pozostać bez znaczenia dla używanych znaków handlowych. Wartość nowego giganta na rynku motoryzacyjnym to 38 mld dolarów. Planowana fuzja ma przynieść oszczędności rzędu 5 mld euro rocznie. Co istotne, nie jest planowane zamykanie żadnych fabryk. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy FCA i PSA dotyczące zatwierdzenia fuzji zaplanowane są na 4 stycznia 2021 r.