Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie planowanego połączenia obu koncernów motoryzacyjnych. Obawia się, że transakcja może ograniczyć konkurencję na rynku samochodów dostawczych do 3,5 tony w 14 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii.

 

Margrethe Vestager komisarz do spraw konkurencji powiedziała mediom:

Samochody dostawcze są ważne dla osób fizycznych, MŚP i dużych firm, jeśli chodzi o dostarczanie towarów lub świadczenie usług dla klientów. To rosnący rynek i coraz ważniejsza część w gospodarce cyfrowej, w której prywatni konsumenci bardziej niż kiedykolwiek polegają na usługach dostawczych. FCA i PSA, ze swoim dużym portfolio marek i modeli, mają silną pozycję w samochodach dostawczych w wielu krajach europejskich. Dokładnie ocenimy, czy proponowana transakcja wpłynie negatywnie na konkurencję na tych rynkach i zapewni, że pozostanie zdrowy krajobraz konkurencyjny dla wszystkich osób fizycznych i firm zależnych od samochodów dostawczych.

 

W wielu krajach PSA lub FCA jest już liderem na rynku lekkich samochodów dostawczych, a połączenie spowodowałoby usunięcie jednego z głównych konkurentów.

 

Na tym etapie Komisja obawia się, że proponowana transakcja może znacznie ograniczyć konkurencję dla niektórych rodzajów lekkich samochodów dostawczych w następujących państwach członkowskich: Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia , Słowacja, Słowenia, Hiszpania Węgry, Włochy. Pod uwagę brana jest też Wielka Brytania. W wielu z tych krajów PSA i FCA łącznie miałyby wysokie udziały w rynku, wraz z najszerszą gamą marek i modeli we wszystkich rozmiarach. Strony wydają się szczególnie silne w segmencie mniejszych samochodów dostawczych. W tej gamie jest mniej konkurentów niż w samochodach osobowych, a w większości tych krajów wszyscy konkurenci byliby znacznie mniejsi niż podmiot powstały w wyniku połączenia.

 

Komisja Europejska ma teraz przeprowadzić dogłębne dochodzenie w sprawie skutków proponowanej transakcji, aby ustalić, czy prawdopodobne jest znaczne ograniczenie skutecznej konkurencji. Proponowaną transakcję zgłoszono Komisji w dniu 8 maja 2020. PSA i FCA postanowiły nie składać zobowiązań podczas wstępnego dochodzenia, aby ewentualnie zaradzić wstępnym wątpliwościom Komisji. KE ma teraz 90 dni roboczych (tj. do 22 października 2020) na podjęcie decyzji. Otwarcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku.