Importer vs. dealerzy, czyli o szansach na walkę z dominacją

W maju ubiegłego roku Sąd Kartelowy w Wiedniu, rozstrzygając spór między dealerem Peugeota, a generalnym importerem tej marki w Austrii, uznał, że ten drugi nadużył swojej dominującej pozycji na rynku. Zainteresowanie wyrokiem było spore, głównie z uwagi na to, że podstaw rozstrzygnięcia należało upatrywać w regulacjach wspólnotowych, obowiązujących także w Polsce. To natomiast może prowadzić do wniosku, że właśnie pojawiła się szansa na przeciwstawienie się importerom przez polskich dealerów.

Czytaj więcej ›
Nowy podatek od aut elektrycznych?

Nie sposób nie dostrzec pewnego rodzaju rozdwojenia jaźni. Teoria i przepisy zachęcają do korzystania i kupowania aut elektrycznych, zaś praktyka skarbowa zastawia kolejne pułapki, które nie zachęcają do przyspieszenia transformacji jaką widzimy w innych krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej ›
Konieczność zawierania umów powierzenia przetwarzania danych przez dealera

Prowadząc działalność gospodarczą nie wszystkie czynności dealer jest w stanie bądź chce wykonywać samodzielnie. Często korzysta z pomocy podwykonawców, specjalistów w danej dziedzinie, którzy profesjonalnie wesprą go w codziennym funkcjonowaniu. Czynnościami, które najczęściej outsourcuje się podmiotom zewnętrznym jest np. wykonywanie usług księgowych, hostingowych, windykacyjnych, rekrutujących, czy szkoleniowych. Wiele z tego typu usług wiąże się nierozerwalnie z koniecznością powierzenia danych osobowych, bez których wykonanie usługi będzie po prostu niemożliwe. I tutaj powstaje pytanie, czy dealer w każdym przypadku musi zawrzeć z takim podmiotem zewnętrznym umowę powierzenia przetwarzania danych. Autorem opracowania jest mecenas Agnieszka Książkiewicz z Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych. W razie [...]

Czytaj więcej ›
TSUE: obowiązek utrzymania ciągłości ubezpieczenia każdego zarejestrowanego samochodu, aż do momentu jego wyrejestrowania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 29 kwietnia 2021 roku, że samochody muszą posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych cały czas kiedy są zarejestrowane na ternie Unii. Konieczność wydania orzeczenia przez TSUE była spowodowana sprawą jaka miała miejsce w Polsce – w Powiecie Ostrowskim.   7 lutego 2018 roku powiat został właścicielem samochodu w wyniku orzeczenia o przepadku omawianego pojazdu. Auto zostało ubezpieczone po otrzymaniu przez urząd orzeczenia sądowego – w poniedziałek 23 kwietnia 2018. Powiat jednak zdecydował, że samochód zostanie zgłoszony do kasacji ze względu na zły stan techniczny. Pojazd ostatecznie […]

Czytaj więcej ›
Rejestracja pojazdu przez dealera – czy dokumenty i tablice rejestracyjne może doręczyć kurier?

14 sierpnia 2020 r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517). Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego nową instytucję – możliwość rejestracji nowego pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych w imieniu kupującego przez ten salon. Nowelizacja weszła w życie 4 czerwca br. Wniosek o rejestrację pojazdu jest składany przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.   Nowe przepisy miały w założeniu ułatwić proces zakupu i rejestracji przeciętnemu obywatelowi, jednak w przygotowanym formularzu […]

Czytaj więcej ›
Rękojmia za wady – na co uważać przy podpisywaniu umowy?

Kupując używany samochód należy zachować rozwagę i dokładność. Podpisanie umowy powinno wiązać się ze sprawdzeniem wszystkich danych poczynając od danych sprzedawcy kończąc na danych odnoszących się do samochodu. Warto przeanalizować postanowienia umowy i sprawdzić czy sprzedawca nie wyłączył w nich swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Należy zadbać także o to, aby cena w umowie zgadzała się z ceną rzeczywiście płaconą, ponieważ w razie ewentualnego skorzystania z prawa do rękojmi i odstąpienia od umowy, sprzedawca zapewne wypłaci Ci kwotę określoną [...]

Czytaj więcej ›
Terminy na pierwszą rejestrację pojazdu używanego oraz zawiadomienie do nabyciu/zbyciu najpewniej wydłużone do 60 dni

Wszystko wskazuje na to, że terminy na pierwszą rejestrację pojazdu używanego oraz zawiadomienie do nabyciu/zbyciu zostaną wydłużone do 60 dni. Na ostatniej prostej, to jest w Senacie, znajduje się projekt ustawy mającej wprowadzić takie rozwiązanie. Przewiduje je ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przedłużone terminy mają obowiązywać w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.   Projekt ten ma dzisiaj zostać przyjęty, a następnie ustawa trafi do podpisu Prezydenta. Ustawa ma wejść w życie w dniu ogłoszenia. Po podpisie Prezydenta (ma na to 30 […]

Czytaj więcej ›
Praca zdalna już niedługo w kodeksie pracy

Pandemia COVID-19 niejako wymusiła na pracodawcach i pracownikach dostosowanie się do pracy w trybie zdalnym. Z dnia na dzień rynek pracy musiał dostosować się do nowej rzeczywistości. Po kilku miesiącach pracy „z domu” wiele osób dostrzegło plusy tego rozwiązania. Obecnie pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną na podstawie tzw. Specustawy covidowej, jednakże środowiska zrzeszające pracodawców oraz pracowników wnosiły o uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy (KP). W odpowiedzi na powyższe 20 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii przedstawiło projekt nowelizacji KP, który na stałe wprowadza pracę zdalna na polskim rynku pracy. Autorem tekstu jest Aleksandra Urbańska, Prawnik w [...]

Czytaj więcej ›
Kim jest Sygnalista? Unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości

W dniu 23 października 2019 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. „sygnalistów”), która zacznie obowiązywać już 17 grudnia 2021 r. (dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób) oraz 17 grudnia 2023 r. (dla organizacji zatrudniających od 50 do 249 osób). Dyrektywa nakłada na przedsiębiorców, również z branży motoryzacyjnej, nowe obowiązki, które mają zapewnić ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości. Autorem tekstu jest Aleksandra Urbańska, Prawnik w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Wprowadzenie   Sygnalistą nazywamy osobę, która sygnalizuje/zgłasza występujące nieprawidłowości, które jej zdaniem wpływają negatywnie [...]

Czytaj więcej ›
Nieruchomość wniesiona aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z obligatoryjnych warunków, jaki należy spełnić w momencie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie przez wspólnika, bądź wspólników wkładu na poczet kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy może zostać pokryty przez wspólników w formie gotówkowej lub poprzez wniesienie na poczet kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego (aportu) jakim może być nieruchomość. W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Sposób wniesienia nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   Wniesienie aportów do [...]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top