Nowy sposób doręczania pism w postępowaniu cywilnym oraz zmiany dotyczące posiedzeń sądowych

W dniu 3 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. nowy sposób doręczania pism przez sąd do zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym, także nowe zasady organizacji posiedzeń w sądach cywilnych i administracyjnych. Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.   W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pogłębioną analizą prawną interesujących Państwa tematów. 1. Nowe sposoby doręczania pism Od dnia wejścia w życie nowelizacji sąd w postępowaniu cywilnym co do zasady będzie doręczał adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi [...]

Czytaj więcej ›
Sejm przyjął ustawę o prawie do zadośćuczynienia dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach

Jednomyślnie została przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu cywilnego zaproponowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Nowelizacja wprowadza zadośćuczynienie dla rodzin osób, które na skutek czynu niedozwolonego pozostają w stanie wegetatywnym. Prezydent RP zawnioskował o wprowadzenie do Kodeksu cywilnego art. 4462 o następującej treści: „[w] razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”   Wprowadzenie nowelizacji było spowodowane rozbieżnościami w wykładni prawa oraz w orzecznictwie sądowym. Przykład jaki podał Prezydent RP dotyczył odpowiedzialności deliktowej, gdzie powstaje pytanie dotyczące tego […]

Czytaj więcej ›
ACEA: Zielony Ład UE musi być wzajemnie wiążący, państwa członkowskie muszą inwestować w infrastrukturę

Komisja Europejska ma w lipcu przeprowadzić przegląd norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych i podjąć dalsze decyzje w zakresie przyszłej normy emisji Euro7. Europejska organizacja producentów samochodów – ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) w opublikowanym w tym tygodniu oświadczeniu twierdzi, że ​​europejscy producenci samochodów są otwarci na jeszcze wyższe cele redukcji CO2 do 2030 roku, warunkiem jest jednak, że Komisja Europejska wdroży odpowiednie ramy.   Oliver Zipse – prezes ACEA i dyrektor generalny BMW Group – podkreśla, że ​​branża motoryzacyjna jest w pełni zaangażowana w ambitny Zielony Ład UE, ale cele te muszą być wzajemnie wiążące. W świetle […]

Czytaj więcej ›
Importer vs. dealerzy, czyli o szansach na walkę z dominacją

W maju ubiegłego roku Sąd Kartelowy w Wiedniu, rozstrzygając spór między dealerem Peugeota, a generalnym importerem tej marki w Austrii, uznał, że ten drugi nadużył swojej dominującej pozycji na rynku. Zainteresowanie wyrokiem było spore, głównie z uwagi na to, że podstaw rozstrzygnięcia należało upatrywać w regulacjach wspólnotowych, obowiązujących także w Polsce. To natomiast może prowadzić do wniosku, że właśnie pojawiła się szansa na przeciwstawienie się importerom przez polskich dealerów.

Czytaj więcej ›
Nowy podatek od aut elektrycznych?

Nie sposób nie dostrzec pewnego rodzaju rozdwojenia jaźni. Teoria i przepisy zachęcają do korzystania i kupowania aut elektrycznych, zaś praktyka skarbowa zastawia kolejne pułapki, które nie zachęcają do przyspieszenia transformacji jaką widzimy w innych krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej ›
Konieczność zawierania umów powierzenia przetwarzania danych przez dealera

Prowadząc działalność gospodarczą nie wszystkie czynności dealer jest w stanie bądź chce wykonywać samodzielnie. Często korzysta z pomocy podwykonawców, specjalistów w danej dziedzinie, którzy profesjonalnie wesprą go w codziennym funkcjonowaniu. Czynnościami, które najczęściej outsourcuje się podmiotom zewnętrznym jest np. wykonywanie usług księgowych, hostingowych, windykacyjnych, rekrutujących, czy szkoleniowych. Wiele z tego typu usług wiąże się nierozerwalnie z koniecznością powierzenia danych osobowych, bez których wykonanie usługi będzie po prostu niemożliwe. I tutaj powstaje pytanie, czy dealer w każdym przypadku musi zawrzeć z takim podmiotem zewnętrznym umowę powierzenia przetwarzania danych. Autorem opracowania jest mecenas Agnieszka Książkiewicz z Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych. W razie [...]

Czytaj więcej ›
TSUE: obowiązek utrzymania ciągłości ubezpieczenia każdego zarejestrowanego samochodu, aż do momentu jego wyrejestrowania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 29 kwietnia 2021 roku, że samochody muszą posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych cały czas kiedy są zarejestrowane na ternie Unii. Konieczność wydania orzeczenia przez TSUE była spowodowana sprawą jaka miała miejsce w Polsce – w Powiecie Ostrowskim.   7 lutego 2018 roku powiat został właścicielem samochodu w wyniku orzeczenia o przepadku omawianego pojazdu. Auto zostało ubezpieczone po otrzymaniu przez urząd orzeczenia sądowego – w poniedziałek 23 kwietnia 2018. Powiat jednak zdecydował, że samochód zostanie zgłoszony do kasacji ze względu na zły stan techniczny. Pojazd ostatecznie […]

Czytaj więcej ›
Rejestracja pojazdu przez dealera – czy dokumenty i tablice rejestracyjne może doręczyć kurier?

14 sierpnia 2020 r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517). Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego nową instytucję – możliwość rejestracji nowego pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych w imieniu kupującego przez ten salon. Nowelizacja weszła w życie 4 czerwca br. Wniosek o rejestrację pojazdu jest składany przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.   Nowe przepisy miały w założeniu ułatwić proces zakupu i rejestracji przeciętnemu obywatelowi, jednak w przygotowanym formularzu […]

Czytaj więcej ›
Rękojmia za wady – na co uważać przy podpisywaniu umowy?

Kupując używany samochód należy zachować rozwagę i dokładność. Podpisanie umowy powinno wiązać się ze sprawdzeniem wszystkich danych poczynając od danych sprzedawcy kończąc na danych odnoszących się do samochodu. Warto przeanalizować postanowienia umowy i sprawdzić czy sprzedawca nie wyłączył w nich swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Należy zadbać także o to, aby cena w umowie zgadzała się z ceną rzeczywiście płaconą, ponieważ w razie ewentualnego skorzystania z prawa do rękojmi i odstąpienia od umowy, sprzedawca zapewne wypłaci Ci kwotę określoną [...]

Czytaj więcej ›
Praca zdalna już niedługo w kodeksie pracy

Pandemia COVID-19 niejako wymusiła na pracodawcach i pracownikach dostosowanie się do pracy w trybie zdalnym. Z dnia na dzień rynek pracy musiał dostosować się do nowej rzeczywistości. Po kilku miesiącach pracy „z domu” wiele osób dostrzegło plusy tego rozwiązania. Obecnie pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną na podstawie tzw. Specustawy covidowej, jednakże środowiska zrzeszające pracodawców oraz pracowników wnosiły o uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy (KP). W odpowiedzi na powyższe 20 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii przedstawiło projekt nowelizacji KP, który na stałe wprowadza pracę zdalna na polskim rynku pracy. Autorem tekstu jest Aleksandra Urbańska, Prawnik w [...]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top