Kupując używany samochód należy zachować rozwagę i dokładność. Podpisanie umowy powinno wiązać się ze sprawdzeniem wszystkich danych poczynając od danych sprzedawcy kończąc na danych odnoszących się do samochodu. Warto przeanalizować postanowienia umowy i sprawdzić czy sprzedawca nie wyłączył w nich swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

Autorem tekstu jest Tomasz Jaworski, Radca Prawny w Jaworski Kancelaria Radcy Prawnego.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Należy zadbać także o to, aby cena w umowie zgadzała się z ceną rzeczywiście płaconą, ponieważ w razie ewentualnego skorzystania z prawa do rękojmi i odstąpienia od umowy, sprzedawca zapewne wypłaci Ci kwotę określoną w umowie a nie tą, którą zapłaciłeś faktycznie. Tak, czy inaczej na tym polu występują częste konflikty, które mają swój pozytywny finał dopiero przy stole z prawnikiem w postępowaniu przedsądowym. By uniknąć zaskoczenia, warto sprawdzić również, czy opis samochodu zamieszczony w ogłoszeniu/ofercie odpowiada rzeczywistości – punkt, po punkcie.

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji względem kupującego za wady fizyczne, jednak z tytułu rękojmi – zarówno za wady fizyczne, jak i prawne. Kupujący może wykonywać prawa wynikające z. rękojmi niezależnie od uprawnień gwarancyjnych. Dlatego, w umowie nie powinny znaleźć się zapisy ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Zwróć więc uwagę, czy w umowie sprzedaży nie znajdują się zapisy zwalniające sprzedawcę z tej odpowiedzialności lub w jakiś sposób ją ograniczające. Ponadto, cena samochodu wpisana do umowy powinna być ceną rzeczywistą oraz nie powinieneś się godzić na zapis, że “kupujący świadomy jest stanu technicznego pojazdu i nie zgłasza zastrzeżeń”. Możesz, co najwyżej napisać, iż z dokonanych oględzin zewnętrznych pojazdu wynika, iż zgadza się on z ofertą i wymienić kolejno konkretne elementy, które się zgadzają.

 

Poproś także sprzedawcę o udokumentowanie umowy nabycia pojazdu. W chwili, kiedy rodowód Twojego przyszłego samochodu nie podlega zastrzeżeniom – nie powinno to stanowić większego problemu dla Sprzedawcy, a Ty zyskasz dodatkowe potwierdzenie co do jakości samochodu.