Nowe rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód – czy zabiją rynek napraw?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze pod koniec zeszłego roku opublikował projekt Rekomendacje dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Mają zastąpić obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte 16 grudnia 2014 roku.

Czytaj więcej ›
Stacje diagnostyczne zrobią zdjęcia aut i pobiorą wyższą opłatę od spóźnialskich

Za badanie techniczne pojazdu wykonane 30 dni po terminie opłata ma być dwa razy wyższa. Ponadto diagnosta podczas badania auta będzie musiał zrobić dwa zdjęcia: jedno całego auta z numerem rejestracyjnym, i drugie licznika z przebiegiem. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który we wtorek przyjął rząd.

Czytaj więcej ›
Reforma systemu badań technicznych pojazdów – kolejne podejście

Jak wynika z oficjalnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku przeprowadzono łącznie 19 516 315 badań technicznych pojazdów. Spośród nich 440 488 zakończyło się wynikiem negatywnym, co oznacza że „pieczątki” nie otrzymało 2,26% aut, które podeszły do przeglądu. To wszystko w kraju gdzie według stanu CEPiK na koniec 2021 roku średni wiek pojazdu osobowego to aż 20,67 roku. Czy auta w Polsce są aż tak dobrze serwisowane i utrzymane? Raczej nie. Mały odsetek „negatywów” wynika z tego, że system badań nie funkcjonuje do końca prawidłowo.   Faktem jest, że do dnia dzisiejszego nie nastąpiło pełne wdrożenie do […]

Czytaj więcej ›
Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące nowego MVBER

Komisja Europejska ogłosiła, że w dniach 6 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku prowadzi konsultacje publiczne dotyczące nowego MVBER. Dotyczą one dwóch aspektów. Pierwszy z nich to przedłużenie obowiązywania obecnego MVBER do 31 maja 2028 roku. Drugi to nowelizacja „Uzupełniających wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych”.   Przymnijmy, że dla rynku dystrybucji samochodów obowiązują dwa rozporządzenia – ogólne VBER (weszło w życie 1 czerwca 2022 roku – przemy o tym obszerniej tu i tu) oraz stricto motoryzacyjne MVBER, które to nowe miało wejść za […]

Czytaj więcej ›
Nowe wyłączenie blokowe VBER od 1 czerwca. Część 3: Opublikowano polską wersję “Wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych”

Razem z rozporządzeniem VBER, tj.  Rozporządzeniem Komisji (UE) 720/2022 wydane zostały „Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych”, które zastąpiły poprzedni dokument tego typu. Uzupełniają one rozporządzenie VBER i stanowią wyjaśnienie najważniejszych kwestii. To tam znajduje się najwięcej istotnych dla producentów i dealerów samochodów kwestii – w tym szczegółowe regulacje co do modelu agencyjnego.   Mimo że samo VBER zostało opublikowane 11 maja 2022 roku i weszło w życie 1 czerwca 2022 roku, brakowało polskiej wersji językowej Wytycznych. Zgodnie z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej do czasu opublikowania pozostałych niż angielska wersji językowych, Wytyczne nie obowiązywały. W dniu 30 czerwca 2022 roku w dzienniku […]

Czytaj więcej ›
„Podatek od kamperów” wchodzi w pełni w życie od 1 lipca 2022 roku

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje art. 100 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy. Zgodnie jednak z ustawą nowelizującą, jeżeli dokonanie zmian nastąpiło pomiędzy 1 lipca 2021 roku a 1 lipca 2022 roku to obowiązek podatkowy z tego tytułu powstał dopiero z dniem 1 lipca 2022 roku.   W mediach temat ten funkcjonuje jako „podatek od kamperów”, chociaż oczywiście obowiązek podatkowy dotyczy każdego „dokonania w […]

Czytaj więcej ›

Top