Razem z rozporządzeniem VBER, tj.  Rozporządzeniem Komisji (UE) 720/2022 wydane zostały „Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych”, które zastąpiły poprzedni dokument tego typu. Uzupełniają one rozporządzenie VBER i stanowią wyjaśnienie najważniejszych kwestii. To tam znajduje się najwięcej istotnych dla producentów i dealerów samochodów kwestii – w tym szczegółowe regulacje co do modelu agencyjnego.

 

Mimo że samo VBER zostało opublikowane 11 maja 2022 roku i weszło w życie 1 czerwca 2022 roku, brakowało polskiej wersji językowej Wytycznych. Zgodnie z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej do czasu opublikowania pozostałych niż angielska wersji językowych, Wytyczne nie obowiązywały. W dniu 30 czerwca 2022 roku w dzienniku urzędowym UE opublikowano m. in. polską wersję językową . Oznacza to, że dokument w pełni wszedł w życie.

 

„Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych” w języku polskim znajdują się w tym miejscu.