Komisja Europejska ogłosiła, że w dniach 6 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku prowadzi konsultacje publiczne dotyczące nowego MVBER. Dotyczą one dwóch aspektów. Pierwszy z nich to przedłużenie obowiązywania obecnego MVBER do 31 maja 2028 roku. Drugi to nowelizacja „Uzupełniających wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych”.

 

Przymnijmy, że dla rynku dystrybucji samochodów obowiązują dwa rozporządzenia – ogólne VBER (weszło w życie 1 czerwca 2022 roku – przemy o tym obszerniej tu i tu) oraz stricto motoryzacyjne MVBER, które to nowe miało wejść za rok, ale będzie obowiązywać do 31 maja 2028 roku). Poza rozporządzeniami obowiązują także dokumenty wytycznych. Dla MVBER są to właśnie „Uzupełniające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych”, które są teraz konsultowane.

 

Strona dotycząca konsultacji publicznych i projekt znajduje się w tym miejscu.

 

W naszej ocenie, podstawową kwestią jaka może być problematyczna w nowym dokumencie jest dostęp „niezależnych podmiotów” do danych generowanych przez pojazd. W myśl projektu pojęcie „niezależnych podmiotów” obejmuje nieautoryzowane warsztaty, producentów części zamiennych i ich dystrybutorów, producentów wyposażenia lub narzędzi służących do napraw, producentów narzędzi lub sprzętu do napraw, wydawców informacji technicznych, kluby automobilowe, podmioty świadczące pomoc drogową, podmioty świadczące usługi kontrolne i badawcze oraz podmioty świadczące usługi szkoleniowe dla osób zajmujących się naprawami.”. Co ważne udostępnianie takich informacji będzie możliwe tylko jeżeli będą one „kluczowym elementem procesu naprawy lub konserwacji” i nie będą stanowiły informacji handlowych.

 

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła:

„Proponowane przedłużenie rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych o kolejne pięć lat ma na celu utrzymanie systemu, który ułatwił przedsiębiorstwom w sektorze motoryzacyjnym ocenę zgodności ich porozumień z unijnymi regułami konkurencji. Proponujemy też ukierunkowane aktualizacje naszych wytycznych, aby uwzględniać dane generowane przez pojazdy, które stanowią istotny wkład w usługi naprawy i serwisowania pojazdów. Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie uwag. Pomoże nam to w sfinalizowaniu przepisów, które mają wejść w życie 1 czerwca 2023 r”.

 

Po otrzymaniu uwag zainteresowanych stron na temat projektu rozporządzenia przedłużającego rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych oraz projektu komunikatu zmieniającego wytyczne dodatkowe, Komisja ma dokonać ich rozpatrzenia i wdrożyć niezbędne zmiany w projekcie przepisów, tak aby ostateczne przepisy weszły w życie 1 czerwca 2023 roku.