Łukasz Rutkowski (Senior Associate), Martyna Gałdecka (Associate) oraz Jowita Prokop (Associate) dołączyli do praktyki Commercial polskiego biura Eversheds Sutherland. Wzmocnią ekspertyzę zespołu m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii oraz doradztwa konsumenckiego i regulacyjnego.

Łukasz Rutkowski jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i prawie nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami IT, e-privacy, e-commerce oraz fintech. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań IT. Pracował m.in. w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej oraz w firmie konsultingowej zajmującej się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji procesów biznesowych. Doradzał podmiotom z różnych sektorów, m.in. spółkom z branży e-commerce, FMCG, bankom, zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym.

 

Martyna Gałdecka jest adwokatem, specjalizuje się w kontraktowych, regulacyjnych oraz konsumenckich aspektach obrotu produktami, m.in. FMCG, elektroniką oraz IT, a także produktami sensytywnymi (wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi). Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracowała z renomowanymi polskimi kancelariami specjalizującymi się we własności intelektualnej, life sciences, ochronie danych osobowych i IT. Wspiera przedsiębiorców w negocjacjach umów dostaw, sprzedaży i dystrybucji oraz umów wdrożeniowych produktów. Przygotowuje analizy związane z wymogami wprowadzenia do obrotu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora FMCG, farmacji, elektroniki oraz innowacyjnych spółek z branży IT, oferujących rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji czy wizji komputerowej. W 2019 roku była nominowana do prestiżowej nagrody „Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra”.

 

Jowita Prokop jest adwokatem, specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz doradztwie konsumenckim i regulacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem sektora RTV/AGD, żywnościowego, life sciences i FMCG. Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów przy wprowadzaniu produktów na rynki krajowe oraz zagraniczne, w sporach z organami administracji, międzynarodowym obrocie towarami oraz w toku procesu legislacyjnego. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w wiodących warszawskich kancelariach prawnych. Była członkiem grupy roboczej ds. zwalczania oszustw żywnościowych przy Komisji Europejskiej. Jest mediatorem Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Łukasz Rutkowski, Martyna Gałdecka i Jowita Prokop dołączyli do zespołu kierowanego przez partnerów: Martę Gadomską-Gołąb oraz dr Aleksandrę Kunkiel-Kryńską. Prowadzona przez nie praktyka Commercial zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i regulacyjne dla wytwórców i sprzedawców produktów z różnych sektorów, w tym produktów sensytywnych. Zespół doradza w zakresie umów handlowych, prawa konsumenckiego, prawa konkurencji, kwestii regulacyjnych, a także w zakresie własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Pracuje dla szerokiego portfolio klientów będących liderami w branży e-commerce, technologicznej, FMCG, odzieżowej, chemicznej, meblarskiej i zabawkarskiej, spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.