Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego Piotr Zawadzki – radca prawny i rzecznik patentowy – Szef Praktyki IP/IT/DP KRK omówi najistotniejsze regulacje, które należy wziąć pod uwagę przy budowaniu strategii ochrony portfolio patentów i innych praw do rozwiązań technologicznych. W trakcie warsztatu przybliży także zasady prowadzenia sporów patentowych i omówi najważniejsze kwestie wymagające regulowania w umowach (umowy z ośrodkami badawczymi, umowy konsorcjum, umowy z pracownikami i in.).

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru 21 października 2021 r. o godzinie 10:00.

Szkolenie zostało przygotowane przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pogłębioną analizą prawną interesujących Państwa tematów.

Agenda spotkania:

  1. Zakres ochrony wynikającej z patentu (poszczególne uprawnienia oraz wyjątki od ochrony, w tym licencje przymusowe);
  2. SPC i SPC Manufacturing Waiver;
  3. Działania podejmowane w przypadku naruszenia patentu (od stwierdzenia naruszenia do egzekucji wyroku);
  4. Konieczne dowody;
  5. Naruszenie patentu a jego ważność (wpływ postępowania o unieważnienie patentu na proces);
  6. Patent czy know-how?;
  7. Umowy na rozwiązania techniczne – umowy z twórcami, umowy konsorcjum, umowy R&D (omówienie najważniejszych zagadnień wymagających szczegółowej regulacji kontraktowej).

 

Nasz warsztat kierujemy do osób odpowiedzialnych za obszar R&D, a także za ochronę rozwiązań technologicznych oraz za współpracę z ich dostawcami. Zapraszamy pracowników działów badawczo-rozwojowych, a także członków zespołów ds. prawnych oraz działów compliance.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Prosimy o jak najwcześniejszą rejestrację – liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: marketing@krklegal.pl do dnia 18 października br.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy do Państwa wiadomość potwierdzającą udział lub informację o wyczerpaniu puli miejsc.

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru, na platformie Zoom – link do dołączenia otrzymają Państwo na dzień przed wydarzeniem.

Szkolenie poprowadzi:

Piotr.Zawadzki_www

Radca prawny Piotr Zawadzki

Od ponad 13 lat wspiera klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, a także danych osobowych. Doradza spółkom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także klientom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się na prawie znaków towarowych oraz prawie patentowym, prawie autorskim, regulacjach e-commerce, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, a także prawie danych osobowych oraz regulacjach dotyczących danych nieosobowych (w tym Big Data).