W grudniu 2018 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień dla zmienianych od 1 stycznia 2019 przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników. Informowaliśmy o tym tutaj.

 

Jak wskazał resort, konsultacje mają na celu zebranie opinii w odniesieniu do istotnych zagadnień praktycznych i prawnych, w tym uwzględniających regulacje przejściowe, które pojawić się mogą w trakcie stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych. Przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że chcą żeby objaśnienia były na tyle wyczerpujące, ażeby nie było potrzebne wydawanie w ich zakresie interpretacji indywidualnych. Publikacja objaśnień przez Ministerstwo Finansów miała pierwotnie nastąpić do 10 lutego. Obecnie Ministerstwo zapowiada, że objaśnienia zostaną opublikowane w tym tygodniu. Niewykluczone, że opóźnienie spowodowane jest złożeniem stanowiska przez dealerów, jak również przez inne zainteresowane firmy i organizacje.

 

Już wcześniej ZDS złożył też własne zapytania ze stanowiskiem co do ich odpowiedzi, o czym informowaliśmy tutaj.

 

Stanowisko Związku Dealerów Samochodów zostało przygotowane przez kancelarię podatkową Gekko Taxens będącą członkiem naszego stowarzyszenia.

 

Z treścią stanowiska można się zapoznać w tym miejscu.