Trudności finansowe i upadłości podmiotów z branży automotive są nieuniknione. Będą one przerywały łańcuchy dostaw, co w przypadku dostaw just-in-time może być bardzo bolesne dla kontrahentów. Warto wiedzieć, jak zabezpieczyć kontraktowo narzędzia, materiały i inne składniki majątkowe przekazane dostawcy lub podwykonawcy do korzystania; produkcję w toku u dostawcy lub podwykonawcy oraz opłacone materiały, czy też zaliczki wpłacane na poczet realizacji umów. Przedsiębiorcy powinni znać wpływ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości/restrukturyzację, jak i otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji na obowiązywanie umów zawartych z dostawcą lub podwykonawcą.

 

Zapraszamy na bezpłatny webinar przygotowany przez kancelarię JDP Drapała & Partners pod patronatem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Webinarium skierowane jest do zarządów i managerów branży automotive, w szczególności producentów, dostawców i poddostawców.

 

 

Jak przygotować się na upadłość / restrukturyzację dostawcy lub podwykonawcy i jakie są skutki jej ogłoszenia? – praktyczne doświadczenia z rynku automotive

 

Data: 30.06.2020 (wtorek) | Czas trwania: 11.00-13.00 | 1,5h + 0,5h na Q&A

 

 

 

W trakcie webinarium omówimy:

 • Kiedy dostawca lub podwykonawca musi zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości lub może skorzystać z restrukturyzacji?
 • Jak zabezpieczyć:
  • narzędzia, materiały i inne składniki majątkowe przekazane dostawcy lub podwykonawcy do korzystania;
  • produkcję w toku u dostawcy lub podwykonawcy oraz opłacone materiały;
  • zaliczki wpłacane na poczet realizacji umów?
 • Skutki:
  • złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzację;
  • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji, w stosunku do umów zawartych z dostawcą / podwykonawcą.
 • Strategie odzyskiwania składników majątkowych przekazanych dostawcy lub podwykonawcy do korzystania
 • Dochodzenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego. Lista wierzytelności.
 • Podatkowe pułapki związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi dostawców / podwykonawców.

 

 

Prelegenci:

 

Marcin Chomiuk – radca prawny, partner w kancelarii JDP

 

Wojciech Bazan – adwokat, Counsel

 

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Tax w kancelarii JDP

 

 

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Otrzymacie Państwo potwierdzenie możliwości uczestnictwa. Udział w webinarium jest bezpłatny.