18 czerwca 2020 o godzinie 10:00, zapraszamy na pierwszy webinar organizowany przez Kancelarię M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., w trakcie którego wyjaśnimy:

  • Czym jest compliance, czyli jak zapewnić przedsiębiorstwu pełną zgodność działania z prawem?
  • Jakie procedury powinny zostać wdrożone w organizacji?
  • Jak wprowadzić jedną z nich, czyli procedurę AML – przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu?
  • Kto obowiązany jest do wprowadzenia tej procedury i jakie kary grożą za jej niestosowanie?

Szkolenie prowadzone będzie przez r. pr. dr Kamilę Piernik-Wierzbowską – praktyka z trzynastoletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw, od 2018 roku wdrażającą procedurę AML w organizacjach.

 

Data: 18.06.2020 (czwartek) | Godzina: 10.00

 

 

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Otrzymacie Państwo potwierdzenie możliwości uczestnictwa. Udział w webinarium jest bezpłatny.