Automobilklub Polski, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polska Izba Motoryzacji, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Związek Dealerów Samochodów oraz Związek Rzemiosła Polskiego wystosowały komunikat, skierowany do PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A., w którym nawołują do zaprzestania działań niezgodnych z prawem. W dniu 28 czerwca 2021 roku do PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A skierowały do serwisów blacharsko-lakierniczych pismo, w którym poinformowało o zmianach od 1 lipca w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC.

 

Zgodnie z pismem koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej. PZU wskazało, że od 1 lipca szkody nie będą zlecane przez PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. do zakładów sieci naprawczej PZU Pomoc, które nie należą do tzw. sieci preferowanej, a szkody OC obsługiwane w zakładach sieci naprawczej mają być rozliczane przez PZU po indywidualnym uzgodnieniu kosztów naprawy na podstawie zaakceptowanego kosztorysu lub telefonicznego uzgodnienia kosztów. Jednocześnie zakłady naprawcze nakłaniane są do dołączenia do sieci preferowanej, czego warunkiem jest uzgodnienie warunków finansowych.

 

Jak wynika z opinii przygotowanej przez zespół prawny Związku Dealerów Samochodów działanie takie stanowi naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa poprzez naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza zakaz praktyk utrudniających innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicję czynu nieuczciwej konkurencji, którym jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Art. 3 ust. 2 tej ustawy zawiera otwarty katalog stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji. Wśród tych stypizowanych czynów wymienia utrudnianie dostępu do rynku.

 

Branża motoryzacyjna poinformowała już o sprawie Rzecznika Finansowego, a teraz wspólnie zaprezentowała oficjalny komunikat medialny. W publikacji swoją opinię wyrazili przedstawiciele wszystkich organizacji, jednomyślnie sugerując PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A. wycofania się z wcześniej zajętego stanowiska. Dodatkowo zostały przedstawione pozostałe przewinienia ubezpieczyciela, których dopuszczał się przez ostatnie lata.

 

Całość komunikatu, w którym znalazły się wypowiedzi przedstawicieli branży dostępna jest tutaj.