Kampanie przywoławcze – lipiec 2021 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru.   Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis działań podjętych w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie określonym ustawą jest Prezes [...]

Czytaj więcej ›
Samoistne wyzerowanie drogomierza – co robić?

Od 25 maja 2019r. w Polsce funkcjonuje zakaz „cofania liczników”. W praktyce od tamtego czasu każda nieuzasadniona ingerencja we wskazanie drogomierza w pojeździe jest traktowana jako przestępstwo za popełnienie którego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Takie zmiany w prawie pozwalają aktywnie walczyć z patologicznym zjawiskiem „kręcenia liczników”. Problem jednak może spotkać użytkowników pojazdów zabytkowych, w których przewidziane było jedynie 5 pól w analogowym drogomierzu lub w przypadku samochodów, w których występuje potwierdzona usterka w postaci resetującego się elektronicznego licznika.   Rok 2019 przyniósł istotną zmianę z punktu widzenia uczciwych sprzedawców samochodów oraz konsumentów. Od […]

Czytaj więcej ›
Czasowa rejestracja auta a zwrot akcyzy – ważny wyrok sądu

Kwestię zwrotu akcyzy od samochodów osobowych reguluje art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.   Przepis wydaje się w miarę […]

Czytaj więcej ›
Forma wnoszenia reklamacji. Czy każde oświadczenie kupującego wiąże sprzedawcę?

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w sprzedanych towarach jest bardzo szeroka i absolutna. Niestety cały czas temat rękojmi budzi wiele wątpliwości. Sprzedawcy, również w branży motoryzacyjnej, niejednokrotnie otrzymując reklamację od klienta nie wiedzą jak dalej postępować oraz czy klient powinien otrzymać odpowiedź lub czy są związani jakimś terminem. Często pojawia się również wątpliwość czy reklamacja wniesiona za pośrednictwem wiadomości elektronicznej jest wiążąca dla sprzedawcy. W poniższym artykule wyjaśnimy jak należy postępować po otrzymaniu reklamacji od klienta. Autorem tekstu jest Aleksandra Urbańska, Prawnik w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Forma [...]

Czytaj więcej ›
Branża motoryzacyjna zajęła stanowisko w sprawie ograniczania dostępu do rynku zakładów naprawczych przez PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A.

Automobilklub Polski, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polska Izba Motoryzacji, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Związek Dealerów Samochodów oraz Związek Rzemiosła Polskiego wystosowały komunikat, skierowany do PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A., w którym nawołują do zaprzestania działań niezgodnych z prawem. W dniu 28 czerwca 2021 roku do PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A skierowały do serwisów blacharsko-lakierniczych pismo, w którym poinformowało o zmianach od 1 lipca w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC.   Zgodnie z pismem koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w […]

Czytaj więcej ›
Związek Dealerów Samochodów ostrzega. Sprzeciwia się tej zmianie w prawie

Związek Dealerów Samochodów interweniuje w sprawie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności. Chodzi o zmiany dotyczące stref czystego transportu. A właściwie ich brak.

Czytaj więcej ›
Polska nadal bez Stref Czystego Transportu? Związek Dealerów Samochodów interweniuje w tej sprawie

Związek Dealerów Samochodów jest zmuszony po raz kolejny interweniować w sprawie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności. Chodzi o zmiany dotyczące stref czystego transportu. A właściwie ich brak.

Czytaj więcej ›
O zmianach dotyczących stref czystego transportu

Związek Dealerów Samochodów po raz kolejny interweniuje w sprawie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności. Chodzi o zmiany dotyczące stref czystego transportu. A właściwie ich brak. Poniżej informacja na ten temat jaka otrzymaliśmy od ZDS.

Czytaj więcej ›
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił komunikat w sprawie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej branży wynajmu pojazdów zastępczych

UKNF przeanalizował 431 wyroków zapadłych w sprawach, w których przedmiotem sporu była stawka najmu pojazdu zastępczego, wynajętego przez poszkodowanego bez pośrednictwa zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC ppm”), w uzasadnieniu do których powołano uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. III CZP 20/17), dalej „uchwała III CZP 20/17”. W uchwale tej Sąd Najwyższy pozytywnie ocenił praktykę zakładów ubezpieczeń, polegającą na oferowaniu poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego od wypożyczalni współpracującej z danym zakładem.   Zdaniem Sądu pozwala to ograniczyć koszty obsługi roszczeń o zwrot kosztów pojazdu zastępczego, a więc i uniknąć powstania presji […]

Czytaj więcej ›
Fiskus opodatkuje wykup prywatny

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian dotyczących aut leasingowych. Zmiany te mają polegać na zaliczeniu przychodów ze sprzedaży auta poleasingowego wykorzystywanego w firmie do przychodów z działalności gospodarczej. W wyniku zmian przedsiębiorcy, którzy po zakończeniu leasingu wykupią samochód na cele prywatne, a następnie sprzedadzą auto przed upływem 6 lat będą musieli zapłacić PIT od sprzedaży.

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top