Kolejne postępowanie antymonopolowe na rynku samochodów ciężarowych

Jak informuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, importer pojazdów Iveco wspólnie z oficjalnymi dystrybutorami tych pojazdów mogli zawrzeć wieloletnią zmowę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie antymonopolowe – zarzuty otrzymało 11 firm i 11 menadżerów, którzy mogli być odpowiedzialni za niedozwolone działania.   – Posiadamy dowody świadczące, że sprzedaż ciężarówek Iveco mogła być prowadzona z naruszeniem reguł konkurencji. Importer – spółka Iveco Poland i oficjalni dystrybutorzy nawet przez 10 lat mogli wspólnie dzielić rynek, zawyżać ceny i wymieniać poufne dane – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.   W oficjalnym komunikacie UOKiK czytamy, że z informacji zdobytych […]

Czytaj więcej ›
Pierwsza kara UODO za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „UODO”) w dniu 5 stycznia 2021 r. po raz pierwszy nałożył karę za nieprzestrzeganie wydanego wcześniej nakazu. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, zobowiązany jest do zapłaty kary finansowej w wysokości ponad 85 tys. zł. Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji – jeśli nie wiedzą Państwo czy w Państwa organizacji wprowadzone zostały odpowiednie procedury związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia RODO – zapraszamy do kontaktu. Naruszenie ochrony danych osobowych   W lipcu 2019 roku do UODO wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie zajmującym [...]

Czytaj więcej ›
Stref czystego transportu jednak nie będzie?

W nowelizacji ustawy o elektromobilności znalazły się zapisy, które strefy czystego transportu bądź redukują do kilku największych miast, bądź w ogóle je marginalizują.

Czytaj więcej ›
Elektryczne ładowarki samochodowe w każdym bloku?

Unia Europejska stawia na rozwój pojazdów elektrycznych i w tym celu wprowadza przepisy, które wymuszają na Państwach Członkowskich uregulowanie kwestii ładowarek samochodowych.

Czytaj więcej ›
Nowe obostrzenia w obiektach handlowych od 27 marca 2021 roku nie dotyczą branży automotive

Od 20 marca 2021 obowiązują nowe ograniczenia w zakresie działalności handlowych obiektów wielkopowierzchniowych. Zostają one jeszcze bardziej rozszerzone od 27 marca 2021 roku. Podobnie jednak jak w przypadku poprzednio wprowadzanych ograniczeń nie będą one dotykać salonów dealerskich, komisów i serwisów. Wynika to z tego, że pomimo dużej powierzchni ogólnej tych obiektów, praktycznie żaden z nich w Polsce nie będzie miał “powierzchni sprzedaży” większej niż 2000m2, a więc nie będzie podpadał pod generalny zakaz.   Z przepisów rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika zakaz handlu […]

Czytaj więcej ›
Austriacki Sąd Najwyższy podtrzymuje wcześniejsze orzeczenie w sprawie Peugeot Austria

22 marca 2021 roku austriacki Sąd Najwyższy Kartelowy utrzymał w zasadniczej części w mocy wcześniejsze orzeczenie Sądu Kartelowego w Wiedniu z 12 maja 2020 roku, że generalny importer pojazdów Peugeot w Austrii nadużył swojej pozycji rynkowej, naruszając austriackie i europejskie prawo konkurencji. Orzeczenie zapadło w sprawie pomiędzy austriackim dealerem tej marki Buechl GmbH a tamtejszym importerem Peugeot Austria GmbH (sprawa przed Sądem Najwyższym Kartelowym nr 16 Ok 4 / 20d).   Buechl GmbH zwrócił się do sądu kartelowego w 2018 roku, ponieważ w jego ocenie system wymagań koncernu PSA i nieprzejrzystych warunków zwrotu kosztów miał negatywny wpływ na jego biznes. […]

Czytaj więcej ›
Rząd nie chce stref czystego transportu?

Nowelizacja ustawy o elektromobilności zakłada, że strefy takie będą obowiązkowe tylko w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Efekt tej regulacji, zdaniem ekspertów, może być jednak zaskakujący.

Czytaj więcej ›
Podatek handlowy zgodny z prawem UE

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, której obowiązywanie było już wielokrotnie odraczane, weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. 16 marca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że podatek ten nie narusza unijnego prawa. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Nowa danina może dotknąć nie tylko sklepy wielkopowierzchniowe, ale także największe przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, w tym duże grupy dealerskie.   Zaczęło się prawie 5 lat temu…   Wprowadzane regulacje wbrew pozorom nie są nowe, ale zostały wprowadzone w drodze ustawy już w 2016 [...]

Czytaj więcej ›
Ruszyło Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego!

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchamia bardzo ważny dla branży motoryzacyjnej projekt - Centrum Mediacji i Arbitrażu. Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym w zakresie sporów związanych z branżą motoryzacyjną. Zakres spraw będzie obejmował nie tylko spory powstałe między przedsiębiorcami ale również między osobami fizycznymi oraz spory konsumenckie w relacji z profesjonalnymi podmiotami rynku motoryzacyjnego (dealerzy, importerzy, warsztaty samochodowe).  Dodatkowymi zadaniami  Centrum będzie popularyzacja mediacji jako metody rozwiązywania sporów oraz organizowanie warsztatów i konferencji w zakresie mediacji w branży motoryzacyjnej.   Dzięki sprawnie działającym mediatorom posiadającym doświadczenie i wiedzę z branży [...]

Czytaj więcej ›
Uregulowanie sytuacji UTO coraz bliżej

Wkrótce czekają nas kolejne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Sejm przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Choć sam proces legislacyjny w Sejmie przebiegał ekspresowo (24 lutego było pierwsze czytanie), prace nad projektem nowelizacji opracowanym przez Ministra Infrastruktury trwały od maja ubiegłego roku. Ustawa jest na ostatniej prostej – dzień po uchwaleniu została przekazana do Senatu. Posiedzenie „izby refleksji” planowane jest na dzień 24 marca, […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top