22 marca 2021 roku austriacki Sąd Najwyższy Kartelowy utrzymał w zasadniczej części w mocy wcześniejsze orzeczenie Sądu Kartelowego w Wiedniu z 12 maja 2020 roku, że generalny importer pojazdów Peugeot w Austrii nadużył swojej pozycji rynkowej, naruszając austriackie i europejskie prawo konkurencji. Orzeczenie zapadło w sprawie pomiędzy austriackim dealerem tej marki Buechl GmbH a tamtejszym importerem Peugeot Austria GmbH (sprawa przed Sądem Najwyższym Kartelowym nr 16 Ok 4 / 20d).

 

Buechl GmbH zwrócił się do sądu kartelowego w 2018 roku, ponieważ w jego ocenie system wymagań koncernu PSA i nieprzejrzystych warunków zwrotu kosztów miał negatywny wpływ na jego biznes. O wyroku sądu pierwszej instancji pisaliśmy w tym miejscu.

 

Przypomnijmy, że Sąd Kartelowy w Wiedniu w orzeczeniu z 2020 roku w  stwierdził nadużycia poprzez następujące sześć praktyk:

  1. łączenie wypłaty premii dealerowi z ankietami satysfakcji klienta (sąd podkreślił, że wyniki są zmanipulowane i nie mają nic wspólnego z prawdziwą oceną jakości usług dealera);
  2. obniżenie marży dealerów, jeśli nie osiągali oni celów sprzedażowych ustalonych przez Peugeota i eksperta (sąd zwrócił uwagę, że cele te były notorycznie zawyżone i że system utrudniał dealerom obliczanie podstawowych ryzyk);
  3. konkurowanie z dealerami na rynku klienta końcowego, poprzez własnych dealerów i stosowanie przez nich warunków których niezależni dealerzy nie są w stanie stosować,
  4. brak zwrotu całości wydatków dealerów na wykonanie prac gwarancyjnych, a w szczególności stawki roboczogodzin, które nie odpowiadały rzeczywistości.
  5. przerzucenie przez importera na dealerów kosztów badań tzw. tajemniczego klienta i systemu kontroli kryteriów jakościowych, w tym (w niniejszej sprawie) ryczałtu na szkolenia;
  6. „ekonomiczne zmuszanie” dealera do wzięcia udziału w promocjach, a tym samym ograniczanie jego swobody samodzielnego ustalania cen sprzedaży dla klienta końcowego.

 

Sąd Najwyższy podtrzymując orzeczenie pierwszej instancji w zakresie pięciu pierwszych praktyk uznał tym samym, że wiązanie płatności premii dla dealera z badaniami satysfakcji klientów, zmniejszenie marży dealera (jeśli nie osiąga on celów sprzedaży – jak ocenił sąd – celowo zawyżonych przez PSA) oraz konkurowanie z dealerami poprzez dotowane ceny pojazdów na rynku klienta końcowego we własnych, pionowo zintegrowanych punktach sprzedaży PSA – narusza prawo konkurencji. To samo sąd stwierdził w zakresie rozbudowanego systemu kontroli napraw gwarancyjnych oraz stawek roboczogodzin, które w jego ocenie nie pokrywały kosztów dealerów. W tym zakresie sąd uznał, że stawki sprawiają, że naprawy gwarancyjne były nieopłacalna dla dealerów. Wreszcie, zgodnie z wyrokami obu sądów, PSA nie może już przenosić na dealerów kosztów swojego systemu tajemniczych klientów oraz audytów salonów i warsztatów.

 

Sąd Najwyższy nie utrzymał jednak całości orzeczenia w mocy. W zakresie „zmuszania” dealerów do udziału w promocjach, ograniczania w ten sposób ich swobody ustalania ceny dla klientów końcowych sprawa została zwrócona do pierwszej instancji a Sąd Kartelowy w Wiedniu został zobowiązany do dalszych uzupełnień swoich ustaleń i podjęcie decyzji w tej kwestii na nowo.

 

Wszystkie pozostałe punkty są teraz wiążące i muszą zostać wdrożone przez PSA w ciągu trzech miesięcy.

 

– Sąd Najwyższy Kartelowy wyraźnie podkreślił, że ​​jego orzeczenie ma zastosowanie poza sprawą Buechl GmbH do wszystkich stosunków umownych, w których istnieją podobne zależności ekonomiczne i oczekuje znacznych zmian w systemie wynagradzania PSA. Sąd również wyraźnie wskazał na równoległe stosowanie europejskiego prawa konkurencji i szczegółowo uzasadnił ustalenie dominującej pozycji importera oraz traktowanie klauzul abuzywnych w stosunkach umownych na podstawie art. 102 TFUE. W przypadku sieci innych marek, zwłaszcza tych należących do nowo utworzonej Grupy Stellantis, na które decyzja ma bezpośredni wpływ – orzeczenie może służyć jako cenna wskazówka w zakresie bezpieczeństwa prawnego. Trzeba będzie również omówić, w jaki sposób wielu dealerom Peugeota podlegającym nieuczciwym warunkom może zostać wypłacona rekompensata za utratę wynagrodzenia, jaką ponieśli przez lata w wyniku naruszenia przez PSA zakazu nadużywania pozycji dominującej. – wskazał w komunikacie pełnomocnik Buechl GmbH dr Peter Thyri.