Od 1 stycznia 2021 roku pojawi się nowa kategoria kupujących. Będą to tzw. quasi-przedsiębiorcy, którzy uzyskają uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego i innych przepisów szczególnych, które przysługiwały do tej pory tylko konsumentom.

 

Zmiany będą istotne również dla branży motoryzacyjnej. Do tej pory kupujący przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący działalność jednoosobową w transakcjach z drugim przedsiębiorcą (salonem dealerskim  lub serwisem) nie miał specjalnych przywilejów ani ochrony prawnej, umowy między przedsiębiorcami były kształtowane dowolnie, na zasadzie swobody umów. Po 1 stycznia 2021 roku ulegnie to zmianie, co będzie miało konsekwencje dla rynku dystrybucji samochodów oraz rynku serwisowego. Czy może mieć wpływ na przedsiębiorców finansujących zakupy pojazdów w formie leasingu?

 

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym materiałem, w którym prawnicy z M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni we współpracy z naszym stowarzyszeniem omawiają najważniejsze zagadnienia wynikające z nowelizacji przepisów.

W broszurze wyjaśnione zostały między innymi następujące zagadnienia:

  • Na czym polegają zmiany od 1 stycznia 2021 roku – wprowadzenie kategorii quasi-przedsiębiorcy
  • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa dealera przez quasi-przedsiębiorcę
  • Dopuszczalność rejestracji przez kupującego auta w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz konsekwencje z tego wynikające
  • Wyłączenie umowy leasingu z prawa do odstąpienia od niej

 

Ponadto w dokumencie znajduje się “Wzór informacji o prawie do odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz quasi przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.