Jak informowaliśmy, pojawił się (a właściwie można go było przewidywać od samego początku) problem dotyczący końca obowiązywania przepisu art. 31i ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepis ten przedłuża do 180 dni termin na pierwszą rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z UE (art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym) oraz na zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego (art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD). Przedłużony termin ma obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku.

 

Problem, o czym szerzej pisaliśmy w tym miejscu, polega na tym, że przepis nie reguluje kwestii zmiany długości terminu po tej dacie, co jest problematyczne dla transakcji w ostatnich miesiącach 2020 roku – to znaczy czy obowiązuje dla nich termin 180-dniowy, czy też po 31 grudnia 2020 roku „skraca” się on z powrotem do 30 dni.

 

Według uzyskanej przez Związek Dealerów Samochodów informacji z Ministerstwa Infrastruktury decydująca jest data sprowadzenia pojazdu lub jego nabycia/zbycia. Jeżeli nastąpi to przez 31 grudnia 2020 roku, to stosuje się dłuższy termin 180-dniowy. Jest to więc korzystne stanowisko dla rynku.

 

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury do ZDS znajduje się tutaj.