1 kwietnia 2023 roku weszły w życie obowiązkowe nowe rozwiązania dla radioodbiorników w samochodach, wynikające z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych.

 

Chodzi o następujące funkcjonalności radioodbiorników:
1. odbiór komunikatów tekstowych „Dynamic Label” (pkt 6 ppkt 2 lit. b załącznika do rozporządzenia),
2. odbiór ogłoszeń b0, b1, b2, b3, b4 i b5 zgodnie z ETSI TS 101 756 V2.2.1:2017–08 [3]) zdefiniowanych w pkt 6.11 ETSI TS 103 461 V1.1.1:2017–08 [10] (pkt 6 ppkt 1 lit. d załącznika do rozporządzenia),
3. pokaz slajdów przynajmniej w trybie normalnym i profilu prostym transmisji MOT zgodnie z ETSI TS 101 499 V3.1.1:2015–01 [2] z możliwością włączenia i wyłączenia pokazu slajdów przez użytkownika pojazdu (pkt 6 ppkt 2 lit. b załącznika do rozporządzenia),
4. automatyczne przełączanie na odbiór UKF FM po opuszczeniu obszaru objętego zasięgiem sygnału DAB+ i odwrotnie (pkt 7.2. akapit 3 załącznika do rozporządzenia).

 

Do 31 marca 2023 roku powyższe funkcjonalności mogły być stosowane na dotychczasowych zasadach tj. fakultatywnie. Obowiązkowo muszą się one znajdować w pojazdach wyprodukowanych od 1 kwietnia 2023 roku. Decyduje data produkcji całego pojazdu, a nie data produkcji odbiornika. Wynika to wprost z treści przepisu.

 

Obowiązek, który wchodzi w dniu 1 kwietnia 2023 roku dotyczy pojazdów całej kategorii M, to jest:
1) kategorii M1: pojazdów do przewozu osób, mających nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
2) kategorii M2: pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób, mających więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
3) kategorii M3: pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób, mających więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.