Obejrzyj ten fragment Webinaru i zdecyduj sam czy powinieneś wdrożyć w swojej firmie procedury związane z AML.

Jeżeli odpowiesz sobie TAK – Webinar i stosowne dokumenty z konsultacją Pani Mecenas, możesz zamówić klikając w przycisk poniżej.

Szkolenie podejmuje poniższe zagadnienia:

 • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V,
 • obowiązki instytucji obowiązanej,
 • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • zgłaszanie transakcji do GIIF,
 • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML,
 • sankcje

PAKIET 1

 

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) 
Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML?

199.00 zł

PAKIET 2

 

Webinar (nagranie ok. 1 godziny)

+ Przygotowanie i wdrożenie procedury AML*

+ konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

699.00 zł

PAKIET 3

 

Webinar (nagranie ok. 1 godziny)

+ Przygotowanie i wdrożenie procedury AML*

+ ocena ryzyka i konsultacja z radcą prawnym (1h)

999.00 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępnymi

Pakietami zadzwoń do nas: tel. 692 333 111

*Procedura AML (procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera procedura?

Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co zawierać będzie Procedura?

 1. opis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności
  z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
 10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
 11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

 

Ponadto, w Procedurze AML zdefiniowane zostały najważniejsze pojęcia używane podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do Procedury zostały przygotowane załączniki, które będą pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień w niej zawartych. Jednym z załączników jest oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy firmy.

*konsultacja z radcą prawnym

Wsparcie powdrożeniowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe w drodze korespondencji elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w szczególności w zakresie wypełniania załączników do procedury AML

Szkolenie i konsultacje prowadzi

Małgorzata Miller

 

Radca prawny, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

Masz pytania? Zadzwoń do PolskiAutohandel

TEL. 692 333 111