W dniu 15 maja 2024 roku w Monitorze Polskim po pozycją 369 został opublikowany komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

 

Minister Cyfryzacji określił dzień  wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na 1 czerwca 2024 roku. W świetle przywołanego art. 132 ust.4 Prawa o ruchu drogowym (zmienionego Ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, Dz. U. z 2023r., poz. 1394) zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez SKP będzie możliwe w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

 

  1. zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  2. zagraża porządkowi ruchu,
  3. narusza wymagania ochrony środowiska.

 

Zatrzymanie następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez SKP, podobnie jak w przypadku zatrzymania przez Policję lub Straż Graniczną wydawane jest pozwolenie oraz zezwolenie na używanie pojazdu do 7 dni.